Výrobní středisko | Kolejové stavby

Úvod » Výrobní střediska » Kolejové stavby

Kolejové stavby

Hlavní náplní závodu kolejových staveb je výstavba a rekonstrukce železničního spodku a svršku. Ve spolupráci s významnými stavebními firmami se podílíme i na výstavbě železničních koridorů. V současnosti realizujeme část výstavby modernizace železničního koridoru na úseku Votice – Benešov u Prahy.

Pro naše investory realizujeme zejména opravy kolejí, výhybek, železničních přejezdů, souvislé výměny kolejnic a pražců včetně zřizování bezstykové koleje, kompletní výměnu nebo pročištění štěrkového lože.

Koncem roku 2011 jsme realizovali opravu části trati Smržovka – Tanvald za použití speciální technologie tzv. Y pražců.

Práce provádíme převážně na celostátních a regionálních drahách, železničních stanicích a uzlech i na vlečkách.


Reference

Název projektu: Peronizace žst. Chodov
Investor: Správa železniční dopravní cesty, s.o.
Celkové schválené náklady projektu: 609 197 076 Kč bez DPH
Doba výstavby: 07/2016 – 08/2018
Název projektu: Oprava TK v TÚ Mladá Boleslav – Mladá Boleslav-město
Investor: Správa železniční dopravní cesty, s.o.
Fakturační cena: 25 559 041 Kč bez DPH
Doba výstavby: 06/2016 – 08/2016
Název projektu: Havarijní oprava železničního náspu v TÚ Svojetín–Mutějovice
Investor: Správa železniční dopravní cesty, s.o.
Fakturační cena: 53 679 323 Kč bez DPH
Doba výstavby: 08/2015 – 10/2015
Název projektu: Trať 072 Lysá n. L. – Ústí n. L., v úseku Litoměřice – Ústí n. L.-Střekov
Investor: Správa železniční dopravní cesty, s.o.
Fakturační cena: 277 928 047 Kč bez DPH
Doba výstavby: 07/2015 – 01/2017
Název projektu: Revitalizace trati Rokycany–Nezvěstice
Investor: Správa železniční dopravní cesty, s.o.
Fakturační cena: 806 812 873 Kč bez DPH
Doba výstavby: 09/2015 – 04/2017
Název projektu: Odstranění propadu traťové rychlosti ve vybraných úsecích tratě Liberec–Tanvald
Investor: Správa železniční dopravní cesty, s.o.
Fakturační cena: 336 566 550 Kč bez DPH
Doba výstavby: 04/2015 – 02/2016
Název projektu: Rekonstrukce staničních kolejí a výhybek v ŽST Strakonice
Investor: Správa železniční dopravní cesty s.o., Stavební správa Západ
Fakturační cena: 483 620 810 Kč bez DPH
Doba výstavby: 04/2014 – 12/2015
Název projektu: Oprava únosnosti žel. spodku Karlovy Vary – Chodov, 1. TK km 186,614–186,794
Investor: Správa železniční dopravní cesty s.o., Stavební správa Západ
Fakturační cena: 41 379 811 Kč bez DPH
Doba výstavby: 04/2013 – 08/2013
Název projektu: Optimalizace trati Stříbro – Planá u Mariánských Lázní
Investor: Skanska DS a.s.
Fakturační cena: 409 508 269 Kč
Doba výstavby: 01/2010 – 03/2011
Název projektu: Modernizace trati Votice – Benešov u Prahy
Investor: Správa železniční dopravní cesty s.o.
Fakturační cena: 215 696 792 Kč bez DPH
Doba výstavby: 10/2009 – 05/2013