Oprava trati v úseku Liběšice–Úštěk

Název projektu

Oprava trati v úseku Liběšice–Úštěk

Cena bez DPH

55,6 mil. Kč

Doba výstavby

08/2022–12/2022

Investor

Správa železnic, státní organizace

V úseku jednokolejné železniční trati mezi Liběšicemi a Úštěkem, který měří přibližně 3,5 kilometru, naši kolejáři opravili železniční svršek a upravili trativody a odvodnění. V celém úseku došlo k výměně starých pražců a kolejnic za nové, které jsou svařené do bezstykové koleje. S tím bylo spojené i čištění štěrkového lože, úprava geometrické polohy koleje a obnova příkopů a trativodů. Součástí projektu byla také oprava pěti propustků a jednoho mostu, kde stavbaři závodu mostních a inženýrských staveb provedli sanace narušeného zdiva, izolace proti vodě nebo výměnu nosných konstrukcí propustků.

Náročnější část se týkala stanice Úštěk, kde byla navíc vložena nová výhybka a provedena oprava svršku v délce zhruba 300 metrů včetně obnovy trativodů v souhrnné délce 600 metrů mezi dvěma výhybkami.

V rámci opravy byla provedena rekonstrukce železničních přejezdů v Liběšicích, Zimoři a polního přejezdu a demontáž, montáž a úprava zabezpečovacího zařízení v celém úseku trati, na zhlavích a záhlavích obou přilehlých dopraven Liběšice a Úštěk.

Provedená těžká střední oprava dotčené části trati by měla zvýšit plynulost a rychlost ze stávajících 60 km/h na 70 km/h.