Peronizace žst. Chodov

Název projektu

Peronizace žst. Chodov

Fakturační cena

462 564 080 Kč bez DPH

Doba výstavby

07/2016 – 08/2018

Investor

Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Hlavním předmětem stavby „Peronizace žst. Chodov“ je modernizace nádraží ve smyslu vybudování ostrovního nástupiště, ke kterému povedou dva podchody. Jeden vznikne přímo před výpravní budovou a druhý na konci perónu, kde je dostatečný prostor pro to, aby byl bezbariérový. V rámci výstavby ostrovního nástupiště dojde k redukci kolejí pro osobní dopravu. Z původních čtyř zůstanou tři, čímž se uvolní prostor pro ostrovní perón. V rámci projektu vznikne ještě také kratší boční nástupiště pro osobní vlaky směřující zejm. do Nové Role. Projekt dále počítá také se zvýšením rychlosti průjezdu vlaků, a to v úseku mezi stanicí Chodov a sousedním Novým Sedlem.

Hlavní cíle stavby lze shrnout do těchto bodů:

  • peronizace stanice Chodov, zajištění bezbariérovosti,
  • zkrácení jízdní doby při průjezdu stanici,
  • zkrácení přístupů pro cestující na nástupiště,
  • zlepšení technických a technologických vlastností příslušné dopravny,
  • provedení nutné rekonstrukce zabezpečovacího a sdělovacího zařízení, železničního svršku a spodku, mostních objektů, trakčních a energetických zařízení.