Reference | Kolejové stavby

Úvod » Reference » Kolejové stavby » Peronizace žst. Chodov

Peronizace žst. Chodov

Název projektu

Peronizace žst. Chodov

Investor

Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Fakturační cena

462 564 080 Kč bez DPH

Doba výstavby

07/2016 – 08/2018

Hlavním předmětem stavby „Peronizace žst. Chodov“ je modernizace nádraží ve smyslu vybudování ostrovního nástupiště, ke kterému povedou dva podchody. Jeden vznikne přímo před výpravní budovou a druhý na konci perónu, kde je dostatečný prostor pro to, aby byl bezbariérový. V rámci výstavby ostrovního nástupiště dojde k redukci kolejí pro osobní dopravu. Z původních čtyř zůstanou tři, čímž se uvolní prostor pro ostrovní perón. V rámci projektu vznikne ještě také kratší boční nástupiště pro osobní vlaky směřující zejm. do Nové Role. Projekt dále počítá také se zvýšením rychlosti průjezdu vlaků, a to v úseku mezi stanicí Chodov a sousedním Novým Sedlem.

Hlavní cíle stavby lze shrnout do těchto bodů:

  • peronizace stanice Chodov, zajištění bezbariérovosti,
  • zkrácení jízdní doby při průjezdu stanici,
  • zkrácení přístupů pro cestující na nástupiště,
  • zlepšení technických a technologických vlastností příslušné dopravny,
  • provedení nutné rekonstrukce zabezpečovacího a sdělovacího zařízení, železničního svršku a spodku, mostních objektů, trakčních a energetických zařízení.