Stroj pro úpravu a doplňování štěrkového lože USP 2000 C2

Stroj pro úpravu a doplňování štěrkového lože se strmým dopravním pásem a zásobníkem na štěrk pro koleje a výhybky.

Se strojem USP 2000 C2 lze provádět:

  • přemísťování štěrkového lože a úpravu profilu lože,
  • sběr přebytečného štěrku z koleje pomocí sběracího zařízení a ukládání  na levý nebo pravý bok lože příčným dopravníkem,
  • doplňování štěrkového lože
    1. štěrk uložený v zásobníku je přepravovaný do nezaplněných mezipražcových prostorů
    2. pomocí hydraulicky ovládaných  klapek lze štěrk ze zásobníků dávkovat do požadovaného  místa v oblasti podbíjení
    3. štěrk lze doplňovat přesně díky možnosti výškového nastavení profilovacího středového pluhu.

Univerzální stroj pro úpravu a doplňování štěrkového lože USP 2000 C2 umožňuje odebírat přebytečný materiál štěrkového lože z kolejí a výhybek a uložit jej do zásobníku. Poté lze štěrk pomocí sestupných žlabů dopravit do míst, kde je potřeba.

Díky možnosti plynulého doplňování štěrku do oblasti podbíjení je stroj USP 2000 C2 ideálně nasazován v součinnosti s podbíječkou.