O společnosti | Chládek & Tintěra, a.s.

Úvod » O společnosti

Motto: „Sebevědomá česká stavební firma s tradicí.“

Výrazným charakteristickým znakem společnosti Chládek & Tintěra, a.s., je tradice. Společnost prošla více jak pětadvacetiletým vývojem a snaha o dodržování tradičních hodnot stále zůstává důležitým prvkem fungování společnosti. Úspěch firmy je postaven na sounáležitosti pracovníků s firmou, jejich sebevědomí a odborné kvalifikaci. Naše společnost si udržuje silný „emocionální“ vztah ke svému regionu a usilujeme o jeho další rozvoj.

Společnost Chládek & Tintěra, a.s., sídlí v Litoměřicích a je ryze českou stavební firmou se stabilním většinovým majitelem. Již přes 30 let působí na českém stavebním trhu a se svými 350 zaměstnanci patří k významným zaměstnavatelům. Během své existence se zařadila mezi přední dodavatele zejména železničních staveb a v tomto oboru patří v současnosti mezi tři největší společnosti s vlastní výrobní kapacitou.

Dostatečná kapitálová zajištěnost naší společnosti umožňuje plánovat, soutěžit a získávat rozhodující stavební zakázky tak, abychom měli naplněny všechny naše stavební segmenty působnosti, dostatek práce pro naše zaměstnance a dosahovali našich plánovaných rostoucích objemů.

Rozhodující aktivity společnosti jsou orientovány do dopravních staveb. Kromě velkých dopravních staveb se naše firma věnuje i realizaci mostních a inženýrských staveb, pozemních staveb a elektrostaveb. Podílí se na budování infrastruktury a rekonstrukci významných staveb po celé naší republice. Společnost také vlastní licenci na provozování drážní dopravy.

Naše společnost se účastní většiny výběrových řízení na velké státní železniční infrastrukturální stavby. V druhé polovině loňského roku jsme zahájili rekonstrukci železniční stanice Chodov. V tomto roce jsme začali revitalizovat trať Karlovy Vary – Johanngeorgenstadt. V poslední době jsme dokončili rozsáhlou rekonstrukci železniční stanice Strakonice, odstranili jsme propady rychlostí v úseku tratě Liberec–Tanvald a provedli rekonstrukci mostu na trati Lovosice – Česká Lípa. Stabilně se podílíme na opravách a údržbě železniční sítě.

Dlouholetou spoluprací se SPŠ a VOŠ strojní, stavební a dopravní Děčín se podílíme na výchově a zapracování nových techniků v oboru železničního stavitelství. Z těchto a dalších škol čerpáme naše nové kvalifikované zaměstnance, kteří jsou základem úspěšné firmy. Ve společnosti se také stabilizoval řídicí tým, složený zejména z manažerů nové generace.

Naše společnost se převážně orientuje na státní zakázky, města a obce, ale v posledních letech výrazně rozvíjíme spolupráci i se soukromým sektorem, což posiluje naši pozici. Pro soukromého investora od začátku tohoto roku stavíme dům pro seniory v Černošicích u Prahy.