O společnosti | Chládek & Tintěra, a.s.

Úvod » O společnosti

Motto: „Naše možnosti jsou limitovány pouze Vašimi představami.“

Společnost Chládek & Tintěra, a.s., si od svého založení v roce 1990 rychle získala pověst dynamické, ekonomicky stabilní stavební firmy, která svou perspektivu vidí v respektu a vstřícnosti k zákazníkům, kvalitě práce založené na sounáležitosti pracovníků s firmou a jejich odborné kvalifikaci, jež umožňuje zvládnutí nejnovějších technologií a moderních technických postupů. To jí umožňuje realizovat stavební akce způsobem, jenž je ohleduplný k životnímu prostředí, stavby nejen vysoké technické a užitné hodnoty, ale i lahodící oku člověka.

Rozhodující aktivity společnosti jsou orientovány do oblasti rekonstrukce a oprav železnic, silnic, mostů, pozemního stavitelství, sanací betonových konstrukcí a trolejových vedení. Všechny důležité činnosti jsou certifikovány.

Činnost firmy již dávno přesáhla rozměr regionu – podílí se na významných celostátních železničních i mostních stavbách. Přesto si zachovala ke svému regionu silný „emocionální“ vztah a usiluje o jeho další rozvoj. Významně mu pomohla i po rozsáhlých povodních v roce 2002. Kromě stavebních aktivit podporuje i jeho kulturní a společenský rozvoj.