Oprava traťového úseku  Horažďovice–Žichovice

Název projektu

Oprava traťového úseku na trati 185 Horažďovice–Žichovice

Cena bez DPH

102 mil. Kč

Doba výstavby

08/2020–06/2022

Investor

Správa železnic, státní organizace

Oprava více než sedmikilometrového mezistaničního úseku s jedním velkým ocelovým mostem představovala zejména výměnu kolejnic, pražců i štěrkového lože v celém úseku. Opravy a sanace se dotkly také všech dvanácti mostních objektů na trati, a to včetně rekonstrukce více než 120 metrů dlouhého třípolového ocelového mostu přes Otavu v km 3,338, který se stal stěžejním objektem stavby.

Nejnáročnější částí rekonstrukce mostu byla oprava betonového bloku pod jedním ložiskem, během které stavbaři museli přizvednout celou mostní konstrukci.