Oprava železniční propojky mezi karlovarskými nádražími

Název projektu

Oprava traťového úseku K. Vary d. n. – K. Vary

Fakturační cena

75 834 733 Kč (bez DPH)

Doba výstavby

08/2018 – 07/2019

Investor

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Hlavním předmětem opravy jednokolejné trati uvnitř krajského města mezi karlovarským dolním a horním nádražím byla výměna dřevěných pražců za pražce ve tvaru písmene ypsilon. Tyto pražce lépe vyhovují klikatým parametrům trati vedené v aglomeraci. Součástí projektu byla také výměna kolejnic a jejich bezstykové svaření. Celková délka spojení dolního nádraží s hlavním (horním) nádražím v Rybářích je přibližně 2200 metrů.

Spolu s opravou železničního svršku stavbaři provedli také opravu dvou ocelových mostů, repasi železničního přejezdu, rekonstrukci odvodnění podél trati a rozvod kabelizace. Poměrně zásadní penzum prací představovaly také úpravy a čištění svahů v zářezech, kterými trať v podstatné délce vede.