Kvalifikace a certifikace společnosti

Uvědomujeme si důležitost otázek kvality produkce, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dopadů činnosti na životní prostředí, a proto máme zavedeny systémy managementu kvality, BOZP, životního prostředí, svařování a údržby železničních vozidel. Úkoly a cíle těchto systémů jsou zakotveny v „Politice integrovaného systému managementu společnosti“ a každoročně specifikovány v cílech a programech integrovaného systému managementu.

Certifikace společnosti

Systém managementu (dále jen SM) kvality je zaveden podle normy ČSN EN ISO 9001:2016, SM životního prostředí podle normy ČSN EN ISO 14001:2016, SM BOZP podle normy ČSN ISO 45001:2018 a SM svařování dle normy ČSN EN ISO 3834-2:2022. Pro řízení údržby železničních vozidel a pro provozování drážní dopravy jsme držiteli příslušného osvědčení od Drážního úřadu. Funkčnost integrovaného systému je průběžně kontrolována formou interních auditů a externě formou každoročních dozorových auditů a jedenkrát za 3 roky recertifikačním auditem. Recertifikační audit proběhl v roce 2022. Certifikačním orgánem pro systémy řízení dle norem ISO je STAVCERT Praha, s.r.o.

ČSN EN ISO 9001:2016
ČSN EN ISO 14001:2016
ČSN ISO 45001:2018

Certifikace ke svařování

Systém managementu (dále jen SM) kvality je zaveden podle normy ČSN EN ISO 9001:2016, SM životního prostředí podle normy ČSN EN ISO 14001:2016, SM BOZP podle normy ČSN ISO 45001:2018 a SM svařování dle normy ČSN EN ISO 3834-2:2022. Pro řízení údržby železničních vozidel a pro provozování drážní dopravy jsme držiteli příslušného osvědčení od Drážního úřadu. Funkčnost integrovaného systému je průběžně kontrolována formou interních auditů a externě formou každoročních dozorových auditů a jedenkrát za 3 roky recertifikačním auditem. Recertifikační audit proběhl v roce 2022. Certifikačním orgánem pro systémy řízení dle norem ISO je STAVCERT Praha, s.r.o.

ČSN EN ISO 3834-2:2022
Osvědčení Správa železnic

Evidence licencí

Evidence licencí

Politika integrovaného systému managementu společnosti

Naší hlavní činností je příprava a provádění staveb, jejich změn a odstraňování včetně zajišťování inženýrsko-dodavatelské činnosti, a to zejména v oblasti staveb pozemních, dopravních, inženýrských a průmyslových. Na základě licence zajišťujeme rovněž provozování drážní dopravy. Přílohou směrnice „Systém bezpečnosti provozování drážní dopravy je samostatný dokument „Bezpečnostní politika drážní dopravy – Chládek & Tintěra, a.s.“ V souladu s kontextem a strategií společnosti – trvale se zařadit mezi přední stavební společnosti ve svém oboru – se touto politikou prostřednictvím svého vrcholového vedení zavazujeme ve všech svých činnostech a na všech provozech a projektech k trvalému zlepšování kvality svých procesů, produktů a služeb, péče o životní prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s požadavky řídících norem ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016 a ČSN ISO 45001:2018 v platném znění. Činnosti spojené s údržbou a opravami železničních vozidel provádíme v souladu s požadavky prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/779 a souvisejících předpisů (ECM).

Více zde: