Oprava trati mezi Brandýsem nad Labem a Neratovicemi

Název projektu

Oprava traťového úseku Brandýs nad Labem (mimo) – Neratovice (mimo)

Cena bez DPH

129 mil. Kč

Doba výstavby

10/2017–11/2017

Investor

Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Čtrnáctikilometrový úsek jednokolejné trati má z poloviny nové pražce a koleje a z druhé poloviny upravenou geometrickou polohu koleje a bezstykovou kolej.
Hlavním důvodem výměny a úpravy kolejového roštu v traťovém úseku Brandýs nad Labem – Neratovice byly rozpadající se dřevěné pražce a závady na kolejnicích. Trať pochází z roku 1975. Stav svršku v některých úsecích byl natolik vážný, že tam byla trvale omezená rychlost. V místech, kde pražce a kolejnice vyhovovaly, tak byly špatné geometrické poměry koleje. Dávno vysloužilé byly rovněž železniční přejezdy na šestnácti místech, které jsou nyní zrekonstruované. V rámci stavby bylo opraveno i 12 mostních objektů a úrovňová nástupiště v zastávkách Jiřice a Lobkovice.
Rekonstrukcí došlo k odstranění propadů rychlosti a tím vlaky mezi Neratovicemi a Brandýsem zrychlily o 4 minuty.