Reference | Kolejové stavby

Úvod » Reference » Kolejové stavby » Oprava trati mezi Brandýsem nad Labem a Neratovicemi

Oprava trati mezi Brandýsem nad Labem a Neratovicemi

Název projektu

Oprava traťového úseku Brandýs nad Labem (mimo) – Neratovice (mimo)

Investor

Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Fakturační cena

128 889 370 Kč bez DPH

Doba výstavby

10/2017 – 11/2017

Čtrnáctikilometrový úsek jednokolejné trati má z poloviny nové pražce a koleje a z druhé poloviny upravenou geometrickou polohu koleje a bezstykovou kolej.
Hlavním důvodem výměny a úpravy kolejového roštu v traťovém úseku Brandýs nad Labem – Neratovice byly rozpadající se dřevěné pražce a závady na kolejnicích. Trať pochází z roku 1975. Stav svršku v některých úsecích byl natolik vážný, že tam byla trvale omezená rychlost. V místech, kde pražce a kolejnice vyhovovaly, tak byly špatné geometrické poměry koleje. Dávno vysloužilé byly rovněž železniční přejezdy na šestnácti místech, které jsou nyní zrekonstruované. V rámci stavby bylo opraveno i 12 mostních objektů a úrovňová nástupiště v zastávkách Jiřice a Lobkovice.
Rekonstrukcí došlo k odstranění propadů rychlosti a tím vlaky mezi Neratovicemi a Brandýsem zrychlily o 4 minuty.