Rekonstrukce železniční stanice Řetenice

Název projektu

Rekonstrukce žst. Řetenice

Cena bez DPH

867 mil. Kč

Doba výstavby

03/2019–12/2020

Investor

Správa železnic, státní organizace

Projekt řešil vedle samotné přestavby železniční stanice ležící na trati z Ústí nad Labem do Chomutova i úpravu navazujících mezistaničních úseků.

Celková rekonstrukce kolejiště zvýšila traťovou rychlost na 120 km/h. V rámci stavby jsou nahrazena stávající úrovňová nástupiště mimoúrovňovými. Nové ostrovní se dvěma nástupními hranami dlouhými 120 metrů doplňuje ještě vnější nástupiště s délkou 50 metrů. Příchod k vlakům je po stávající lávce. Bezbariérový přístup umožňují dva nové výtahy.

V Řetenicích i v návazném traťovém úseku do Oldřichova u Duchcova je provedena rekonstrukce trakčního vedení. V rámci rekonstrukce stanice byla postavena nová jednopodlažní technologická budova s dopravní kanceláří, místností pro sdělovací a zabezpečovací zařízení a silnoproudé technologie.