Reference | Kolejové stavby

Úvod » Reference » Kolejové stavby » Modernizace kolejiště uvnitř Mladé Boleslavi

Modernizace kolejiště uvnitř Mladé Boleslavi

Název projektu

Oprava TK v TÚ Mladá Boleslav – Mladá Boleslav-město

Investor

Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Fakturační cena

25 559 041 Kč bez DPH

Doba výstavby

06/2016 – 08/2016

Závod kolejových staveb provedl během necelého měsíce na přibližně dvoukilometrové trati Mladá Boleslav hl.n. – Mladá Boleslav město soubor činností, které vedly k modernizaci této traťové koleje.  Zejména se jednalo o souvislou výměnu starých dřevěných pražců za nové betonové, výměnu kolejnic za nové, čištění a doplnění kolejového lože, úpravu GPK, osazení nových pražcových kotev, zřízení bezstykové koleje a rekonstrukci přejezdových konstrukcí.