Oprava trati mezi Kryry a Vroutkem

Název projektu

Oprava trati v úseku Kryry–Vroutek

Cena bez DPH

147 mil. Kč

Doba výstavby

03/2021–03/2022

Investor

Správa železnic, státní organizace

Těžká střední oprava 4,5 kilometru dlouhého úseku Vroutek–Kryry odstranila zejména propady rychlosti. V rámci stavby došlo ke kompletní rekonstrukci celého železničního spodku a svršku a k rekonstrukci dalších objektů – mosty, přejezdy. Na zhruba polovině trati bylo nutné s ohledem na špatné podloží provést těžkou sanaci pomocí vápenocementové stabilizace a ve zhlaví stanice Kryry sanovat podloží betonem.

Kromě prací v mezistaničním úseku došlo také na úpravy ve stanici Kryry, kde byla provedena rekonstrukce dvou výhybek a 1. a 3. staniční koleje délek 495, resp. 498 metrů a rekonstrukce dvou nástupišť délek 150 metrů.