Oprava trati Petrohrad–Kryry

Název projektu

Oprava traťového úseku Petrohrad–Kryry

Cena bez DPH

120 mil. Kč

Doba výstavby

09/2019–03/2021

Investor

Správa železnic, státní organizace

Těžká střední oprava čtyřkilometrového mezistaničního úseku odstranila propady rychlosti a tím zkrátila jízdní dobu. Kompletní rekonstrukce železničního spodku na jednokolejné neelektrifikované trati byla provedena v rámci úplné výluky. Stavba se nachází na celostátní trati Plzeň–Žatec.

Konec a začátek stavby je ohraničen zhlavími stanic Petrohrad a Kryry. Ve stanici Kryry byla provedena výměna vjezdové výhybky. V rámci mezistaničního úseku došlo k náhradě vyžilého kolejového roštu, který je nahrazen novými pražci a kolejnicemi. S tím také souviselo odtěžení asi sedmi tisíc tun starého kolejového lože k recyklaci a dalších přibližně 24 tisíc tun neúnosné zeminy. V podstatě pak byl zřízen nový železniční spodek s výztužnou geomříží, štěrkodrtí a lokálními vápenocementovými stabilizacemi.