Výrobní středisko | Opravy a údržba mostů a kolejí

Úvod » Výrobní střediska » Opravy a údržba mostů a kolejí

Opravy a údržba mostů a kolejí

Realizace nového systému údržby na mostech, tunelech a kolejích prodělalo od svého vzniku postupné kroky jak v objemu, tak i ve způsobu provádění údržbových prací. Svým přístupem si středisko údržby postupně vytvářelo svou důležitou pozici na trhu.

Pro zlepšení situace v regionální působnosti a zvýšení efektivnosti podnikání na trhu v železniční infrastrukturní údržbě je nutné dosáhnout delšího smluvního období v provádění údržby (minimálně na tři roky) tak, aby mělo smysl zavádět organizovanou preventivní údržbu založenou na vlastních odbornících a aby byla lépe zaručena návratnost investic do lidí a technického vybavení.


Reference oprav a údržby mostů a kolejí

Název projektu: Rekonstrukce kolejových paprsků č. 13–22 a protipaprsků č. 1, 3, 18 a 20 před Rotundou č. 1 Železniční depozitář NTM – Chomutov
Investor: Národní technické muzeum Praha
Fakturační cena: 3 480 253 Kč (bez DPH)
Doba výstavby: 02/2020–04/2020
Název projektu: Oprava mostu v km 92,808 (Plzeň – „Borský park“)
Investor: Správa železnic, státní organizace
Fakturační cena: 1 681 845 Kč (bez DPH)
Doba výstavby: 02–03/2020
Název projektu: Oprava mostu v km 8,232 (Trhanov)
Investor: Správa železnic, státní organizace
Fakturační cena: 1 253 645 Kč (bez DPH)
Doba výstavby: 06/2019
Název projektu: Oprava mostu v km 97,175 (Nová Huť)
Investor: Správa železniční dopravní cesty, s.o.
Fakturační cena: 5 203 295 Kč (bez DPH)
Doba výstavby: 08–11/2019
Název projektu: Oprava propustku v km 10,096 TÚ 0761
Investor: SŽDC, s.o., OŘ Praha
Fakturační cena: 890 426 Kč bez DPH
Doba výstavby: 12/2017-02/2018
Název projektu: Oprava mostu v km 27,625 (Mutěnín), trati Havlovice–Tachov
Investor: SŽDC, s.o., OŘ Plzeň
Fakturační cena: 860 201 Kč bez DPH
Doba výstavby:
Název projektu: Výměna pražců a kolejnic Havlovice
Investor: SŽDC, s.o., OŘ Plzeň
Fakturační cena: 7 390 003 Kč bez DPH
Doba výstavby: 10/2017-11/2017
Název projektu: Oprava propustku v km 319,305 (Ždírec), trati České Velenice – Plzeň
Investor: SŽDC, s.o., OŘ Plzeň
Fakturační cena: 392 979 Kč bez DPH
Doba výstavby:
Název projektu: Oprava propustku v km 48,854 (Klatovy), trati Železná Ruda – Plzeň
Investor: SŽDC, s.o., OŘ Plzeň
Fakturační cena: 923 263 Kč bez DPH
Doba výstavby:
Název projektu: Oprava mostu vč. vodotěsné izolace v km 143,225 (Přehořov), trati Mladotice–Žatec
Investor: SŽDC, s.o., OŘ Plzeň
Fakturační cena: 1 374 739 Kč bez DPH
Doba výstavby:
Název projektu: Propustek v km 4,355 Boršov nad Vltavou na trati Rožnov – Černý Kříž
Investor: SŽDC, s.o., OŘ Plzeň
Fakturační cena: 275 657 Kč bez DPH
Doba výstavby: 07/2015
Název projektu: Oprava propustku v km 53,836 (Luby) trati Horažďovice př. – Klatovy
Investor: SŽDC s. o. OŘ Plzeň
Fakturační cena: 445 068 Kč bez DPH
Doba výstavby: 08/2012 – 08/2012
Název projektu: Oprava mostu v km 85,121 (Dobřany) trati Železná Ruda – Plzeň
Investor: SŽDC s. o. OŘ Plzeň
Fakturační cena: 595 389 Kč bez DPH
Doba výstavby: 07/2012 – 07/2012
Název projektu: Oprava propustku trať Rakovník–Bečov km 29,482
Investor: SŽDC s. o. OŘ Ústí n.L., Správa mostu a tunelu Karlovy Vary
Fakturační cena: 220 239 Kč bez DPH
Doba výstavby: 05/2012 – 05/2012
Název projektu: Oprava propustku trať Rakovník–Bečov km 29,490
Investor: SŽDC s. o. OŘ Ústí n.L., Správa mostu a tunelu Karlovy Vary
Fakturační cena: 186 958 Kč bez DPH
Doba výstavby: 05/2012 – 05/2012
Název projektu: Sanace SS mostu v km 56,688 (Dehtín) trati Železná Ruda – Plzeň
Investor: SŽDC s. o. OŘ Plzeň
Fakturační cena: 548 755 Kč bez DPH
Doba výstavby: 10/2012 – 10/2012
Název projektu: Oprava propustku v km 19,894 (Kornatice) trati Rokycany–Nezvěstice
Investor: SŽDC s. o. OŘ Plzeň
Fakturační cena: 250 878 Kč bez DPH
Doba výstavby: 09/2012 – 09/2012
Název projektu: Sanace SS a provedení PKO mostu v km 57,888 (Klatovy) trati: Horažďovice př. – Klatovy
Investor: SŽDC s. o. OŘ Plzeň
Fakturační cena: 560 063 Kč bez DPH
Doba výstavby: 07/2012 – 07/2012
Název projektu: Oprava přejezdu v km 142,861 v žst. Holýšov na trati Plzeň hl. n. – Domažlice
Investor: Traťová strojní společnost, a.s. Ostrava
Fakturační cena: 1 083 304 Kč bez DPH
Doba výstavby: 05/2012 – 05/2012
Název projektu: Oprava SS a provedení PKO OK mostu v km 16,913 (Nový Kramolín), trati odb. Havlovice–Tachov
Investor: SŽDC, s.o., OŘ Plzeň
Fakturační cena: 277 936 Kč bez DPH
Doba výstavby:
Název projektu: Oprava propustku v km 84,672 (Dobřany) trati: Železná Ruda – Plzeň
Investor: SŽDC s. o. SDC Plzeň
Fakturační cena: 415 581 Kč bez DPH
Doba výstavby: 05/2011 – 05/2011
Název projektu: Oprava propustku v km 33,762 (Jindřichovice) trati: Horažďovice př. – Klatovy
Investor: SŽDC s. o. SDC Plzeň
Fakturační cena: 316 350 Kč bez DPH
Doba výstavby: 05/2011 – 05/2011
Název projektu: Oprava přímého pojíždění OK mostu v km 33,327 (Mlýny) trati Děčín–Jedlová
Investor: SŽDC s. o. SDC Ústí nad Labem
Fakturační cena: 160 938 Kč bez DPH
Doba výstavby: 06/2011 – 06/2011
Název projektu: Oprava OK a provedení PKO s vyjmutím OK mostu v km 55,529 (Luby) trati Horažďovice př. – Klatovy
Investor: SŽDC s. o. SDC Plzeň
Fakturační cena: 825 784 Kč bez DPH
Doba výstavby: 09/2011 – 09/2011
Název projektu: Oprava mostu v km 15,372 (Horní Bříza) trati Plzeň–Mladotice
Investor: SŽDC s. o. SDC Plzeň
Fakturační cena: 831 494 Kč bez DPH
Doba výstavby: 04/2011 – 04/2011
Název projektu: Oprava přejezdu v km 186,463 v žst. Kaštice na trati Plzeň hl. n. – Žatec
Investor: SŽDC, s.o. OŘ Ústí nad Labem, Správa tratí Karlovy Vary
Fakturační cena: 541 369 Kč bez DPH
Doba výstavby: 10/2010 – 10/2010
Název projektu: Oprava mostu v km 95,946 (Dýšina) trati Praha–Plzeň
Investor: SŽDC s. o. SDC Plzeň
Fakturační cena: 600 158 Kč bez DPH
Doba výstavby: 10/2010 – 10/2010
Název projektu: Oprava objektu v km 78,920 (Deštnice) trati Praha–Chomutov
Investor: SŽDC s. o. SDC Ústí nad Labem
Fakturační cena: 130 676 Kč bez DPH
Doba výstavby: 07/2010 – 07/2010
Název projektu: Výměna pražců ve výhybkách č. 7,8,9,10 žst. Vejprnice trati Plzeň hl. n. – Domažlice
Investor: SŽDC, s.o. Správa dopravní cesty Plzeň
Fakturační cena: 1 103 847 Kč bez DPH
Doba výstavby: 03/2010 – 03/2010