Výrobní středisko | Opravy a údržba mostů a kolejí

Úvod » Výrobní střediska » Opravy a údržba mostů a kolejí

Opravy a údržba mostů a kolejí

Realizace nového systému údržby na mostech, tunelech a kolejích prodělalo od svého vzniku postupné kroky jak v objemu, tak i ve způsobu provádění údržbových prací. Svým přístupem si středisko údržby postupně vytvářelo svou důležitou pozici na trhu.

Pro zlepšení situace v regionální působnosti a zvýšení efektivnosti podnikání na trhu v železniční infrastrukturní údržbě je nutné dosáhnout delšího smluvního období v provádění údržby (minimálně na tři roky) tak, aby mělo smysl zavádět organizovanou preventivní údržbu založenou na vlastních odbornících a aby byla lépe zaručena návratnost investic do lidí a technického vybavení.


Reference oprav a údržby mostů a kolejí

Název projektu: Rekonstrukce kolejových paprsků č. 13–22 a protipaprsků č. 1, 3, 18 a 20 před Rotundou č. 1 Železniční depozitář NTM – Chomutov
Investor: Národní technické muzeum Praha
Cena bez DPH: 3,5 mil. Kč
Doba výstavby: 02/2020–04/2020
Název projektu: Oprava mostu v km 92,808 (Plzeň – „Borský park“)
Investor: Správa železnic, státní organizace
Cena bez DPH: 1,7 mil. Kč
Doba výstavby: 02–03/2020
Název projektu: Oprava mostu v km 8,232 (Trhanov)
Investor: Správa železnic, státní organizace
Cena bez DPH: 1,3 mil. Kč
Doba výstavby: 06/2019
Název projektu: Oprava mostu v km 97,175 (Nová Huť)
Investor: Správa železniční dopravní cesty, s.o.
Fakturační cena: 5 203 295 Kč (bez DPH)
Doba výstavby: 08–11/2019
Název projektu: Oprava propustku v km 10,096 TÚ 0761
Investor: SŽDC, s.o., OŘ Praha
Fakturační cena: 890 426 Kč bez DPH
Doba výstavby: 12/2017-02/2018