Automatická strojní podbíječka Unimat 08-4x4/4S

Cyklicky pracující podbíječka jednotlivých pražců pro úpravu výškové a směrové polohy v kolejích a výhybkách.

ASP Unimat 08-4x4x/4S

Se strojem Unimat 08-4x4/4S lze provádět:

  • úpravu výškové a směrové polohy v kolejích a výhybkách,
  • zhutnění štěrkového lože pod pražci v traťových kolejích a výhybkách,
  • práce na všech typech kolejnic a pražců včetně výhybek na betonových pražcích.

Stroj provádí údržbu výhybek nejnovějšími metodami, zdvihem tří kolejnic bez opírání se o štěrkové lože a podbíjení čtyř kolejnic k zafixování polohy odbočné větve.