Revitalizace trati Lovosice–Louny

Název projektu

Revitalizace trati Lovosice–Louny

Cena bez DPH

233 mil. Kč

Doba výstavby

04/2018 – 10/2019

Investor

SŽDC, s.o.

Společnost Chládek & Tintěra, a.s. se na této stavbě, která patří mezi největší zakázky v rámci regionálních tratí, podílela rekonstrukcí traťového úseku Košetice nad Ohří – Radonice nad Ohří, rekonstrukcí železniční stanice Libochovice a kolejí v železniční stanici Chotěšov pod Hazmburkem, kam patří ještě dalších asi 500 metrů navazující trati. Celkem se jednalo o práce na přibližně 5,5 kilometru trati.

Ústředním stavebním objektem první etapy revitalizace trati byla rekonstrukce stanice Libochovice. Kromě rekonstrukcí železničního spodku a svršku vzniklo ostrovní nástupiště. Dokončení stanice navíc úzce souviselo s dokončením první etapy stavby, a tedy obnovením provozu mezi Libochovicemi a Louny. Z pohledu organizace práce a logistiky byl v první etapě stavby zajímavý úsek Koštice nad Ohří – Radonice nad Ohří. Kromě rekonstrukce železničního spodku a svršku v celém 4,5 km dlouhém úseku, zastávky Pátek a realizace nové  výhybny v Radonicích stavbaře čekala rekonstrukce devíti přejezdů, dvanácti propustků a řady dalších umělých staveb, jako jsou gabionové zdi v souhrnné délce asi 1300 metrů, rozšíření tělesa či prvky odvodnění.

Ve druhé etapě stavby byla zásadní stanice Chotěšov pod Hazmburkem, která prošla výraznou proměnou. S rekonstrukcí železničního spodku a svršku ve stanici byla spojena také redukce kolejí. Z původních tří zůstaly dvě. Stanice se dočkala nového nástupiště. Součástí rekonstrukce stanice byla ještě rekonstrukce asi 500 metrů dlouhého vjezdového oblouku od Lovosic, kde našel opět uplatnění portálový pokladač Donelli, stejně jako při rekonstrukci úseku Koštice nad Ohří – Radonice nad Ohří.