Oprava trati mezi Ledečkem a Samechovem

Název projektu

Oprava trati č. 212 mezi Ledečkem a Samechovem

Cena bez DPH

81 mil. Kč

Doba výstavby

09/2021–04/2022

Investor

Správa železnic, státní organizace

Rekonstrukce stanice byla součástí opravných prací na trati č. 212 mezi Ledečkem a Samechovem. Na téměř třináctikilometrovém úseku stavbaři provedli ve vybraných úsecích zejména čištění a doplnění štěrkového lože, výměnu kolejnic, upevňovadel a pražců, čištění příkopů, opravu přejezdů a geometrických parametrů koleje, která je nyní bezstyková. Hlavním zhotovitelem projektu byla společnost EDIKT, a.s., která opravila zejména úsek od Ledečka do Sázavy. Společnost Chládek & Tintěra se na akci podílela pracemi ve stanici Sázava, v zastávce Stříbrná skalice a dále opravou zhruba 1,5 kilometru trati mezi Sázavou a Samechovem.

Největší penzum prací bylo provedeno právě ve stanici Sázava, kde závod kolejových staveb kompletně zrekonstruoval všechny čtyři koleje v souhrnné délce téměř 1,5 kilometru. Stavbaři zároveň provedli regeneraci pěti výhybek a generální opravu tří nástupišť v celkové délce 370 metrů. První a druhá staniční kolej z nových kolejnic je položená na nových betonových pražcích. U třetí a čtvrté traťové koleje byla provedena výměna za užitý materiál.

V zastávce Stříbrná skalice stavbaři zrušili tři výhybky a kusou kolej. Ve stanici tak zůstala jen traťová kolej, která je v délce asi 250 metrů zrekonstruovaná z užitých pražců a nových kolejnic. V zastávce došlo ještě k rekonstrukci 150 metrů dlouhého nástupiště a k rekonstrukci silničního přejezdu.

Na 1,5 kilometru dlouhé trati mezi Sázavou a Samechovem jsou vyměněné kolejnice a upevňovadla na betonových pražcích. Dřevěné pražce v úseku dlouhém 275 m nahradily užité betonové pražce.