Výrobní středisko | Mostní a inženýrské stavby

Úvod » Výrobní střediska » Mostní a inženýrské stavby

Mostní stavby

Realizujeme rekonstrukce a novostavby železničních mostů při výstavbě vysokorychlostních koridorů. Provádíme rekonstrukce a opravy mostů na celostátních i regionálních železničních tratích.

Rekonstruujeme a opravujeme také silniční mosty. Provádíme novostavby, rekonstrukce a opravy propustů (železobetonových trubních a  Multi – Plate)  a výstavby podchodů. Provádíme rekonstrukce a opravy opěrných zdí (gabionových, kamenných i železobetonových), zárubních a obkladových zdí a rekonstrukce a opravy historických hradeb. Rovněž realizujeme i sanace veškerých železobetonových konstrukcí. Izolace rekonstruovaných mostů schválenými systémy SŽDC s.o. Opracování a montáž mostnic a všech souvisejících prací.

Firma Chládek a Tintěra byla od svého založení v roce 1994 zaměřena na oblast kolejového stavitelství. Rozšířením služeb zákazníkovi o umělé stavby v oblasti dopravního stavitelství s sebou logicky přineslo vznik divize Mostních staveb. Od oprav říms propustků přes stavby nástupišť, opravy a výstavbu mostů se divize stala jedním z hlavních pilířů firmy. Dnes působíme v oblasti železničních staveb i silničního stavitelství po celém území České republiky.

Kontakt
Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice
Tel.: +420 416 741 668
Email: cht-ltm {zavináč} cht.cz


Reference mostních staveb

Název projektu: Oprava mostu na trati Janovice–Domažlice
Investor: Správa železnic, státní organizace
Fakturační cena: 11 711 161 Kč (bez DPH)
Doba výstavby: 02/2022–06/2022
Název projektu: Oprava mostních objektů v úseku Ohníč–Bílina
Investor: Správa železnic, státní organizace
Fakturační cena: 10 641 155 Kč (bez DPH)
Doba výstavby: 06/2021–06/2022
Název projektu: Oprava mostu v km 96,385 na trati Ejpovice–Radnice
Investor: Správa železnic, státní organizace
Fakturační cena: 7 260 811 Kč (bez DPH)
Doba výstavby: 02/2020–06/2022
Název projektu: Rekonstrukce mostu v km 78,015; 82,960; 83,477; 83,640 trati Praha–Chomutov
Investor: Správa železnic, státní organizace
Fakturační cena: 35 433 703 Kč (bez DPH)
Doba výstavby: 04/2021–10/2021
Název projektu: Rekonstrukce mostu v km 204,200 trati Most–Žatec
Investor: Správa železnic s.o.
Fakturační cena: 14 214 005 Kč (bez DPH)
Doba výstavby: 01/2020—06/2020
Název projektu:
Investor: Správa železnic s.o.
Fakturační cena:
Doba výstavby:
Název projektu: Cyklostezka Cheb–Waldsassen, etapa IIIa – výstavba mostního objektu
Investor: Město Cheb
Fakturační cena: 14 008 374 Kč (bez DPH)
Doba výstavby: 09/2018—05/2019
Název projektu: Oprava lávky v km 64,555 v ŽST. Chomutov
Investor: SŽDC, s.o., oblastní ředitelství Ústí n. L.
Fakturační cena: 6 737 4010 Kč
Doba výstavby: 10/2017 – 12/2018
Název projektu: Obnova lávky L-03 přes potok Modla u tenisových kurtů v Lovosicích
Investor: Město Lovosice
Fakturační cena: 2 924 039 Kč
Doba výstavby: 06/2016 – 12/2016
Název projektu: Rekonstrukce mostu v km 38,816 trati Lovosice – Česká Lípa
Investor: Správa železniční dopravní cesty, s.o.
Fakturační cena: 287 061 293 Kč
Doba výstavby: 02/2015 – 07/2016
Název projektu: Odstranění škod po povodni 2013 na trati Ústí n/L – Děčín-P. Žleb, most v km 458,756
Investor: Správa železniční dopravní cesty, s.o.
Fakturační cena: 18 988 880 Kč
Doba výstavby: 09/2014 – 10/2015
Název projektu: I/8 Teplice most ev.č. 8-050..1 - křídlo
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Fakturační cena: 8 226 992 Kč
Doba výstavby: 03/2014 – 08/2014
Název projektu: Výstavba sběrače „Rokytka“, Praha 9
Investor: Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Fakturační cena: 21 376 682 Kč
Doba výstavby: 01/2014 – 03/2015
Název projektu: Lhotecká cyklostezka – II. etapa
Investor: Město Sadská
Fakturační cena: 22 688 506 Kč
Doba výstavby: 06/2013 – 06/2014
Název projektu: Zařízení a infrastruktura cestovního ruchu v oblasti Centrálního Krušnohoří, 1. etapa – Rekonstrukce rozhledny Klínovec
Investor: Město Boží Dar
Fakturační cena: 10 446 520 Kč
Doba výstavby: 06/2012 – 11/2013
Název projektu: Oprava mostu v km 131,215 na trati Liberec – Česká Lípa
Investor: SŽDC s.o.
Smluvní cena: 44 639 529 Kč bez DPH
Doba výstavby: 08/2009 – 11/2011
Název projektu: Oprava ocelového silničního mostu v k.ú. Dolánky
Investor: Eurovia Kamenolomy a.s.
Smluvní cena: 2 237 597 Kč bez DPH
Doba výstavby: 07/2011 – 09/2011
Název projektu: Rekonstrukce mostu v km 1,246 trati Ústí nad Labem-Střekov – Ústí nad Labem-západ
Investor: SŽDC s.o.
Smluvní cena: 17 688 286 Kč bez DPH
Doba výstavby: 10/2010 – 05/2011
Název projektu: Optimalizace trati Stříbro – Planá u Mariánských Lázní, železniční most v km 398,194
Investor: SŽDC s.o.
Smluvní cena: 41 091 695 Kč bez DPH
Doba výstavby: 01/2010 – 03/2011
Název projektu: Rekonstrukce zárubní zdi km 0,100-0,500 trati Benešov nad Ploučnicí – Česká Lípa
Investor: SŽDC s.o.
Smluvní cena: 8 079 158 Kč bez DPH
Doba výstavby: 08/2010 – 11/2010

Inženýrské stavby

Středisko inženýrských staveb provádělo v roce 2010 a 2011 největší objemy výkonů na spodní železniční koridorové stavbě pro SŽDC s.o. ve Voticích a peronu v Hořovicích. Značná část výkonů se realizovala také na novostavbě víceúčelového sportovního areálu v Horních Počaplech.               

Další v řadě byly stavby, které patří do kategorie inženýrských staveb. Realizovali jsme stavby kanalizačních řadů a čistírny odpadních vod pro zákazníky z oblasti komunální sféry.  Součástí realizací byly i nová vodovodní vedení různých profilů a délek. Na několika místech jsme realizovali kompletní infrastrukturu pro novou výstavbu rodinných domků.

Značnou část prováděných prací tvořila výstavba různých asfaltových komunikací s odvodněním povrchových vod a osazením ochranných svodidel. Součástí realizace byla i instalace dopravního značení.

V roce 2011 jsme realizovali poměrně velké množství zadlážděných ploch a výstavby chodníků ze zámkové dlažby.


Reference inženýrských staveb

Název projektu: Oprava mostu na trati Janovice–Domažlice
Investor: Správa železnic, státní organizace
Fakturační cena: 11 711 161 Kč (bez DPH)
Doba výstavby: 02/2022–06/2022
Název projektu: Oprava mostních objektů v úseku Ohníč–Bílina
Investor: Správa železnic, státní organizace
Fakturační cena: 10 641 155 Kč (bez DPH)
Doba výstavby: 06/2021–06/2022
Název projektu: Oprava mostu v km 96,385 na trati Ejpovice–Radnice
Investor: Správa železnic, státní organizace
Fakturační cena: 7 260 811 Kč (bez DPH)
Doba výstavby: 02/2020–06/2022
Název projektu: Rekonstrukce mostu v km 78,015; 82,960; 83,477; 83,640 trati Praha–Chomutov
Investor: Správa železnic, státní organizace
Fakturační cena: 35 433 703 Kč (bez DPH)
Doba výstavby: 04/2021–10/2021
Název projektu: Rekonstrukce mostu v km 204,200 trati Most–Žatec
Investor: Správa železnic s.o.
Fakturační cena: 14 214 005 Kč (bez DPH)
Doba výstavby: 01/2020—06/2020
Název projektu:
Investor: Správa železnic s.o.
Fakturační cena:
Doba výstavby:
Název projektu: Cyklostezka Cheb–Waldsassen, etapa IIIa – výstavba mostního objektu
Investor: Město Cheb
Fakturační cena: 14 008 374 Kč (bez DPH)
Doba výstavby: 09/2018—05/2019
Název projektu: Oprava lávky v km 64,555 v ŽST. Chomutov
Investor: SŽDC, s.o., oblastní ředitelství Ústí n. L.
Fakturační cena: 6 737 4010 Kč
Doba výstavby: 10/2017 – 12/2018
Název projektu: Obnova lávky L-03 přes potok Modla u tenisových kurtů v Lovosicích
Investor: Město Lovosice
Fakturační cena: 2 924 039 Kč
Doba výstavby: 06/2016 – 12/2016
Název projektu: Rekonstrukce mostu v km 38,816 trati Lovosice – Česká Lípa
Investor: Správa železniční dopravní cesty, s.o.
Fakturační cena: 287 061 293 Kč
Doba výstavby: 02/2015 – 07/2016
Název projektu: Odstranění škod po povodni 2013 na trati Ústí n/L – Děčín-P. Žleb, most v km 458,756
Investor: Správa železniční dopravní cesty, s.o.
Fakturační cena: 18 988 880 Kč
Doba výstavby: 09/2014 – 10/2015
Název projektu: I/8 Teplice most ev.č. 8-050..1 - křídlo
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Fakturační cena: 8 226 992 Kč
Doba výstavby: 03/2014 – 08/2014
Název projektu: Výstavba sběrače „Rokytka“, Praha 9
Investor: Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Fakturační cena: 21 376 682 Kč
Doba výstavby: 01/2014 – 03/2015
Název projektu: Lhotecká cyklostezka – II. etapa
Investor: Město Sadská
Fakturační cena: 22 688 506 Kč
Doba výstavby: 06/2013 – 06/2014
Název projektu: Zařízení a infrastruktura cestovního ruchu v oblasti Centrálního Krušnohoří, 1. etapa – Rekonstrukce rozhledny Klínovec
Investor: Město Boží Dar
Fakturační cena: 10 446 520 Kč
Doba výstavby: 06/2012 – 11/2013
Název projektu: Oprava mostu v km 131,215 na trati Liberec – Česká Lípa
Investor: SŽDC s.o.
Smluvní cena: 44 639 529 Kč bez DPH
Doba výstavby: 08/2009 – 11/2011
Název projektu: Oprava ocelového silničního mostu v k.ú. Dolánky
Investor: Eurovia Kamenolomy a.s.
Smluvní cena: 2 237 597 Kč bez DPH
Doba výstavby: 07/2011 – 09/2011
Název projektu: Rekonstrukce mostu v km 1,246 trati Ústí nad Labem-Střekov – Ústí nad Labem-západ
Investor: SŽDC s.o.
Smluvní cena: 17 688 286 Kč bez DPH
Doba výstavby: 10/2010 – 05/2011
Název projektu: Optimalizace trati Stříbro – Planá u Mariánských Lázní, železniční most v km 398,194
Investor: SŽDC s.o.
Smluvní cena: 41 091 695 Kč bez DPH
Doba výstavby: 01/2010 – 03/2011
Název projektu: Rekonstrukce zárubní zdi km 0,100-0,500 trati Benešov nad Ploučnicí – Česká Lípa
Investor: SŽDC s.o.
Smluvní cena: 8 079 158 Kč bez DPH
Doba výstavby: 08/2010 – 11/2010