Výrobní středisko | Mostní a inženýrské stavby

Úvod » Výrobní střediska » Mostní a inženýrské stavby

Mostní stavby

Realizujeme rekonstrukce a novostavby železničních mostů při výstavbě vysokorychlostních koridorů. Provádíme rekonstrukce a opravy mostů na celostátních i regionálních železničních tratích.

Rekonstruujeme a opravujeme také silniční mosty. Provádíme novostavby, rekonstrukce a opravy propustů (železobetonových trubních a  Multi – Plate)  a výstavby podchodů. Provádíme rekonstrukce a opravy opěrných zdí (gabionových, kamenných i železobetonových), zárubních a obkladových zdí a rekonstrukce a opravy historických hradeb. Rovněž realizujeme i sanace veškerých železobetonových konstrukcí. Izolace rekonstruovaných mostů schválenými systémy SŽDC s.o. Opracování a montáž mostnic a všech souvisejících prací.

Firma Chládek a Tintěra byla od svého založení v roce 1994 zaměřena na oblast kolejového stavitelství. Rozšířením služeb zákazníkovi o umělé stavby v oblasti dopravního stavitelství s sebou logicky přineslo vznik divize Mostních staveb. Od oprav říms propustků přes stavby nástupišť, opravy a výstavbu mostů se divize stala jedním z hlavních pilířů firmy. Dnes působíme v oblasti železničních staveb i silničního stavitelství po celém území České republiky.


Reference mostních staveb

Rekonstrukce mostu v km 38,816 trati Lovosice – Česká Lípa

Investor: Správa železniční dopravní cesty, s.o.
Vedoucí stavby:
Smluvní cena: 287 061 293 Kč
Doba výstavby: 02/2015 – 07/2016

Replika původní rozhledny na Klínovci

Investor: Město Boží Dar
Vedoucí stavby: Petr Novák
Smluvní cena: 12 730 000 Kč
Doba výstavby: 06/2012 – 11/2013

Oprava dialničného mosta ev. č. D2-105 cez potok Stupávka

Investor: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Vedoucí stavby: Miroslav Běhavý
Smluvní cena: 97 000 EUR
Doba výstavby: 05/2012 – 08/2012

Oprava mostu v km 131,215 na trati Liberec – Česká Lípa

Investor: SŽDC s.o.
Vedoucí stavby: Petr Novák
Smluvní cena: 44 639 529 Kč bez DPH
Doba výstavby: 08/2009 – 11/2011

Oprava ocelového silničního mostu v k.ú. Dolánky

Investor: Eurovia Kamenolomy a.s.
Vedoucí stavby: Ing. Jan Vintrich
Smluvní cena: 2 237 597 Kč bez DPH
Doba výstavby: 07/2011 – 09/2011

Rekonstrukce mostu v km 1,246 trati Ústí nad Labem Střekov – Ústí nad Labem Západ

Investor: SŽDC s.o.
Vedoucí stavby: Ing. Jan Vintrich
Smluvní cena: 17 688 286 Kč bez DPH
Doba výstavby: 10/2010 – 05/2011

Optimalizace trati Stříbro – Planá u Mariánských Lázní, železniční most v km 398,194

Investor: SŽDC s.o.
Vedoucí stavby: Jiří Vlček
Smluvní cena: 41 091 695 Kč bez DPH
Doba výstavby: 01/2010 – 03/2011

Rekonstrukce zárubní zdi km 0,100-0,500 tr. Benešov nad Ploučnicí – Česká Lípa

Investor: SŽDC s.o.
Vedoucí stavby: Petr Novák
Smluvní cena: 8 079 158 Kč bez DPH
Doba výstavby: 08/2010 – 11/2010

Modernizace žst. Sokolov – podchod pro cestující v km 208,177

Investor: Viamont DSP a.s.
Vedoucí stavby: Jiří Vlček
Smluvní cena: 29 747 609 Kč bez DPH
Doba výstavby: 04/2008 – 07/2009

II/603 Městečko, oprava mostu ev. č. 603-017

Investor: Středočeský kraj
Vedoucí stavby: Miroslav Běhavý
Smluvní cena: 9 471 140 Kč bez DPH
Doba výstavby: 04/2009 – 07/2009

Praskolesy přestavba mostu 2 ev č 1173-4, komunikace III/1173

Investor: Středočeský kraj
Vedoucí stavby: Ing. Jan Vintrich
Smluvní cena: 9 548 265 Kč bez DPH
Doba výstavby: 03/2009 – 06/2009

Kyselka – II/221 Rekonstrukce mostu ev. č. 221 - 018

Investor: KSÚS Karlovarského kraje
Vedoucí stavby: Ing.Jan Vintrich
Smluvní cena: 8 069 773 Kč bez DPH
Doba výstavby: 11/2008 – 05/2009

Modernizace traťového úseku Praha Libeň – Praha Běchovice Most v ev. km 399,687

Investor: Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s.
Vedoucí stavby: Petr Novák, Miroslav Běhavý
Smluvní cena: 5 873 174 Kč bez DPH
Doba výstavby: 06/2008 – 04/2009

Oprava mostu v km 69,300 trati Praha Bubny – Chomutov

Investor: Viamont DSP a.s.
Vedoucí stavby: Zdeněk Anderka
Smluvní cena: 5 656 587 Kč bez DPH
Doba výstavby: 05/2008 – 12/2008

Rekonstrukce mostu ev. č. 606-073 v Chebu

Investor: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Vedoucí stavby: Jiří Vlček
Smluvní cena: 9 036 684 Kč bez DPH
Doba výstavby: 03/2008 – 10/2008

III/1123 Mladovice, rekonstrukce mostu ev. č. 1123-4

Investor: Středočecký kraj
Vedoucí stavby: Ing. Jan Vintrich
Smluvní cena: 6 484 256 Kč bez DPH
Doba výstavby:

Inženýrské stavby

Středisko inženýrských staveb provádělo v roce 2010 a 2011 největší objemy výkonů na spodní železniční koridorové stavbě pro SŽDC s.o. ve Voticích a peronu v Hořovicích. Značná část výkonů se realizovala také na novostavbě víceúčelového sportovního areálu v Horních Počaplech.               

Další v řadě byly stavby, které patří do kategorie inženýrských staveb. Realizovali jsme stavby kanalizačních řadů a čistírny odpadních vod pro zákazníky z oblasti komunální sféry.  Součástí realizací byly i nová vodovodní vedení různých profilů a délek. Na několika místech jsme realizovali kompletní infrastrukturu pro novou výstavbu rodinných domků.

Značnou část prováděných prací tvořila výstavba různých asfaltových komunikací s odvodněním povrchových vod a osazením ochranných svodidel. Součástí realizace byla i instalace dopravního značení.

V roce 2011 jsme realizovali poměrně velké množství zadlážděných ploch a výstavby chodníků ze zámkové dlažby.


Reference inženýrských staveb

Rekonstrukce mostu v km 38,816 trati Lovosice – Česká Lípa

Investor: Správa železniční dopravní cesty, s.o.
Vedoucí stavby:
Smluvní cena: 287 061 293 Kč
Doba výstavby: 02/2015 – 07/2016

Replika původní rozhledny na Klínovci

Investor: Město Boží Dar
Vedoucí stavby: Petr Novák
Smluvní cena: 12 730 000 Kč
Doba výstavby: 06/2012 – 11/2013

Oprava dialničného mosta ev. č. D2-105 cez potok Stupávka

Investor: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Vedoucí stavby: Miroslav Běhavý
Smluvní cena: 97 000 EUR
Doba výstavby: 05/2012 – 08/2012

Oprava mostu v km 131,215 na trati Liberec – Česká Lípa

Investor: SŽDC s.o.
Vedoucí stavby: Petr Novák
Smluvní cena: 44 639 529 Kč bez DPH
Doba výstavby: 08/2009 – 11/2011

Oprava ocelového silničního mostu v k.ú. Dolánky

Investor: Eurovia Kamenolomy a.s.
Vedoucí stavby: Ing. Jan Vintrich
Smluvní cena: 2 237 597 Kč bez DPH
Doba výstavby: 07/2011 – 09/2011

Rekonstrukce mostu v km 1,246 trati Ústí nad Labem Střekov – Ústí nad Labem Západ

Investor: SŽDC s.o.
Vedoucí stavby: Ing. Jan Vintrich
Smluvní cena: 17 688 286 Kč bez DPH
Doba výstavby: 10/2010 – 05/2011

Optimalizace trati Stříbro – Planá u Mariánských Lázní, železniční most v km 398,194

Investor: SŽDC s.o.
Vedoucí stavby: Jiří Vlček
Smluvní cena: 41 091 695 Kč bez DPH
Doba výstavby: 01/2010 – 03/2011

Rekonstrukce zárubní zdi km 0,100-0,500 tr. Benešov nad Ploučnicí – Česká Lípa

Investor: SŽDC s.o.
Vedoucí stavby: Petr Novák
Smluvní cena: 8 079 158 Kč bez DPH
Doba výstavby: 08/2010 – 11/2010

Modernizace žst. Sokolov – podchod pro cestující v km 208,177

Investor: Viamont DSP a.s.
Vedoucí stavby: Jiří Vlček
Smluvní cena: 29 747 609 Kč bez DPH
Doba výstavby: 04/2008 – 07/2009

II/603 Městečko, oprava mostu ev. č. 603-017

Investor: Středočeský kraj
Vedoucí stavby: Miroslav Běhavý
Smluvní cena: 9 471 140 Kč bez DPH
Doba výstavby: 04/2009 – 07/2009

Praskolesy přestavba mostu 2 ev č 1173-4, komunikace III/1173

Investor: Středočeský kraj
Vedoucí stavby: Ing. Jan Vintrich
Smluvní cena: 9 548 265 Kč bez DPH
Doba výstavby: 03/2009 – 06/2009

Kyselka – II/221 Rekonstrukce mostu ev. č. 221 - 018

Investor: KSÚS Karlovarského kraje
Vedoucí stavby: Ing.Jan Vintrich
Smluvní cena: 8 069 773 Kč bez DPH
Doba výstavby: 11/2008 – 05/2009

Modernizace traťového úseku Praha Libeň – Praha Běchovice Most v ev. km 399,687

Investor: Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s.
Vedoucí stavby: Petr Novák, Miroslav Běhavý
Smluvní cena: 5 873 174 Kč bez DPH
Doba výstavby: 06/2008 – 04/2009

Oprava mostu v km 69,300 trati Praha Bubny – Chomutov

Investor: Viamont DSP a.s.
Vedoucí stavby: Zdeněk Anderka
Smluvní cena: 5 656 587 Kč bez DPH
Doba výstavby: 05/2008 – 12/2008

Rekonstrukce mostu ev. č. 606-073 v Chebu

Investor: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Vedoucí stavby: Jiří Vlček
Smluvní cena: 9 036 684 Kč bez DPH
Doba výstavby: 03/2008 – 10/2008

III/1123 Mladovice, rekonstrukce mostu ev. č. 1123-4

Investor: Středočecký kraj
Vedoucí stavby: Ing. Jan Vintrich
Smluvní cena: 6 484 256 Kč bez DPH
Doba výstavby: