Oceněné stavby

Železniční stavba roku 2023

Vyhlašovatel: Správa železnic, státní organizace
Stavba: Rekonstrukce výpravní budovy ve stanici Teplice v Čechách
Dodavatel: Chládek & Tintěra, a.s.
Investor: Správa železnic, státní organizace

Rekonstrukce výpravní budovy ve stanici Teplice v Čechách, kterou jsme dokončili na sklonku loňského roku, se stala Železniční stavbou roku v kategorii Rekonstrukce historických staveb. Cílem rekonstrukce historické výpravní budovy v Teplicích byla oprava vnějších částí souboru budov stavěných od roku 1858 do roku 1930. Celkem se jedná o pět objektů, které se liší jak proměnnou výškou, tak i dobou výstavby. Nejvyšší a největší je prostřední část, směrem do krajů se výšky budov postupně snižují.
Rekonstrukci provedlo středisko pozemních staveb pod vedením zkušeného manažera Petra Suchého během přibližně patnácti měsíců. Na tomto památkově chráněném objektu bylo dle projektu nutné opravit střechu, celou fasádu včetně výměny oken a dveří. Součástí akce byla také rekonstrukce 1. nástupiště, jeho bezbariérové řešení, zvýšení jeho nástupní hrany, rekonstrukce historického zastřešení tohoto nástupiště a oprava asi 350 metrů přilehlé 3. koleje. Celá rekonstrukce vnějších částí budov podléhala přísnému dohledu investora a památkové péče, který požadoval budovu prakticky zrestaurovat do původní podoby. Pro naše stavbaře to znamenalo například repasovat stávající ozdobné kamenné prvky, nechat vyrobit okna a dveře podle těch úplně původních, nebo například zrestaurovat či nechat odlít nové litinové sloupy k přístřešku prvního nástupiště.

Stavba roku kraje Vysočina 2021

Vyhlašovatel: Kraj Vysočina
Stavba: Kolejové úpravy v žst. Žďár nad Sázavou
Dodavatel: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. Havlíčkův Brod, Chládek & Tintěra, a.s. Litoměřice, FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Brno
Investor: Správa železnic, státní organizace

Kolejové úpravy v železniční stanici Žďár nad Sázavou získaly ocenění v kategorii stavby výrobní a dopravní. Titul Stavba roku Kraje Vysočina stavba získala za kvalitní a technicky náročné provedení rekonstrukce stávajícího úseku historické železniční tratě. Naše společnost se na stavbě podílela zejména pracemi na trakčním vedení. Nejvýznamnějším objektem byla rekonstrukce trakčního vedení v rozsahu kolejových úprav.

Železniční stavba roku 2020

Vyhlašovatel: Správa železnic, státní organizace
Stavba: Sanace nestabilních náspů zemního tělesa v úseku Hájek–Dalovice
Dodavatel: Chládek & Tintěra, a.s.
Investor: Správa železnic, státní organizace

Technicky složitá sanace náspů zemního tělesa na železniční trati mezi Hájkem a Dalovicemi v Karlovarském kraji si vysloužila ocenění v premiérovém ročníku soutěže Železniční stavba roku.

Jedna z nejnáročnějších staveb za poslední léta uspěla v kategorii Rekonstrukce a opravy železničních tratí. Soutěž pořádala prvním rokem Správa železnic a právě z rukou jejího generálního ředitele Jiřího Svobody převzali zástupci sdružení firem v pátek 8. ledna 2021 vítěznou cenu, a to přímo pod novým náspem u Dalovic. Zakázku měly na starost společnosti Chládek & Tintěra, STRIX Chomutov a H-PRO GEO.

Násep v místě opravy dosahoval výšky až 18 metrů a v některých místech bylo nezbytné odtěžit násep až k patě svahu. Nutné přitom bylo sanovat přibližně kilometrový úsek trati, a to od zhlaví stanice v Dalovicích směrem ke stanici Hájek. Celkově bylo potřeba odtěžit a posléze opět doplnit přes 100 tisíc metrů krychlových materiálu.

Sanační dílo roku 2018

Vyhlašovatel: Sdružení pro sanace betonových konstrukcí
Stavba: Zvýšení traťové rychlosti v úseku Řikonín - Vlkov u Tišnova
Dodavatel: Chládek & Tintěra, a.s.
Investor: Správa železniční a dopravní cesty, s.o.

Významnými stavebními objekty byly klenbové viadukty v Kutinách délek 100 a 200 metrů, kde došlo k rozšíření o metr na každou stranu s ohledem na prostorové nároky volného schůdného prostoru. To znamenalo odstranit původní betonové římsy a vybudovat nové, včetně nosné mostní desky. Římsové bloky museli stavaři odřezávat diamantovým lanem na prvky o hmotnosti 20 tun, které pak bylo nutné snášet jeřábem s nosností 100 tun z výšky zhruba 35 metrů.

Certifikát ocenění

Česká dopravní stavba, technologie, inovace roku 2018

Cena časopisu SKYPAPER

Kategorie: A2.1 Železniční a tramvajové stavby nad 150 mil. Kč
Stavba: Revitalizace trati Karlovy Vary dolní nádraží - Johanngeorgenstadt
Přihlašovatel: Chládek & Tintěra, a.s.
Dodavatel: Chládek & Tintěra, a.s.
Projektant: Sdružení SUDOP Praha, TMS projekt s.r.o., H-Pro s.r.o.
Investor: Správa železniční a dopravní cesty, s.o.
Výrok redakce: Za stavbu, která zkracuje jízdní doby zejména zabezpečením železničních přejezdů a rekonstrukcí mostů a nástupišť. Významnou inovací je výměna stávajících pražců za pražce ocelové tvaru "Y" v malých poloměrech tak, aby bylo možno zřídit bezstykovou kolej.

Certifikát ocenění

Fasáda roku 2018

Nebytový objekt – Novostavba
Vyhlašovatelé: BAUMIT, spol. s r.o.
Vítězná stavba: Nemocnice – pavilon B, Mladá Boleslav

Dopravní stavba roku 2012

Rekonstrukce výpravní budovy ústeckého hlavního nádraží
Cena Development News

Vyhlašovatelé:

Certifikát ocenění