Sanace nestabilních náspů mezi Hájkem a Dalovicemi

Název projektu

Sanace nestabilních náspů mezi Hájkem a Dalovicemi

Cena bez DPH

668 mil. Kč

Doba výstavby

05/2020–10/2021

Investor

Správa železnic, státní organizace

V polovině května roku 2020 začaly hlavní zemní práce, které si na dvoukolejné trati z Chomutova do Chebu vyžádaly nepřetržitou výluku. Násep v místě opravy dosahoval výšky až 18 metrů a v některých místech jej bylo nezbytné odtěžit až k patě svahu. Nutné přitom bylo sanovat asi kilometrový úsek trati, a to od zhlaví stanice v Dalovicích směrem ke stanici Hájek. Celkově bylo potřeba odtěžit a posléze opět doplnit přes 100 tisíc metrů krychlových materiálu.

Důležitým stavebním objektem byla také rekonstrukce mostu přes místní komunikaci a Vitický potok, kde byly nahrazeny ocelové nosné konstrukce, které se nachází 18 metrů nad terénem.