Revitalizace trati Rokycany–Nezvěstice

Název projektu

Revitalizace trati Rokycany–Nezvěstice

Cena bez DPH

807 mil. Kč

Doba výstavby

09/2015–04/2017

Investor

Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Stavba v délce třináct kilometrů řeší zvýšení traťové rychlosti, ke kterému došlo zlepšením parametrů trati. V rámci projektu bylo opraveno sedm zastávek a dvě železniční stanice. Rekonstrukce se dotkla také 34 propustků a tří mostů, dále 24 úrovňových přejezdů a dvou přechodů pro pěší.