Reference | Kolejové stavby

Úvod » Reference » Kolejové stavby » Revitalizace trati Rokycany–Nezvěstice

Revitalizace trati Rokycany–Nezvěstice

Název projektu

Revitalizace trati Rokycany–Nezvěstice

Investor

Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Fakturační cena

806 812 873 Kč bez DPH

Doba výstavby

09/2015 – 04/2017

Stavba v délce třináct kilometrů řeší zvýšení traťové rychlosti, ke kterému došlo zlepšením parametrů trati. V rámci projektu bylo opraveno sedm zastávek a dvě železniční stanice. Rekonstrukce se dotkla také 34 propustků a tří mostů, dále 24 úrovňových přejezdů a dvou přechodů pro pěší.