Zvýšení traťové rychlosti v úseku Řikonín – Vlkov u Tišnova

Název projektu

Zvýšení traťové rychlosti v úseku Řikonín – Vlkov u Tišnova

Cena bez DPH

1 367 mil. Kč

Doba výstavby

07/2017–10/2019

Investor

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Předmětem stavby byla komplexní rekonstrukce dvoukolejné železniční trati Brno-Židenice – Havlíčkův Brod v mezistaničním úseku Řikonín – Vlkov u Tišnova v délce 10,6 kilometru. V rámci realizace projektu došlo také na rekonstrukce stanice Řikonín a zastávky Níhov, na obou místech jsou bezbariérové přístupy na nástupiště. 

Vedle zvýšení traťové rychlosti a rekonstrukce jedné stanice a jedné zastávky se realizací projektu zvýší bezpečnost železniční dopravy zásluhou rekonstrukce sdělovacího a zabezpečovacího zařízení, železničního svršku a spodku, mostních objektů a trakčních a energetických zařízení. Jednou z hlavních náplní stavby bylo  vybudování nového staničního a traťového zabezpečovacího zařízení v mezistaničním úseku Řikonín – Vlkov u Tišnova. V rámci stavby byla provedena rekonstrukce 13 propustků, 12 mostních objektů a dvou tunelů. U tunelů Lubenského a Níhovského byly očištěny spáry portálů a vyměněny poškozené panely příčných odvodňovacích kanálů. V železniční stanici Řikonín proběhla kompletní rekonstrukce železničního svršku a spodku. Ve stanici je celkem pět kolejí, po dokončení rekonstrukce se rychlost v průjezdných kolejích zvýší až na 140 km/h pro klasické soupravy.

Již nevyhovují nástupiště ve stanici Řikonín byla snesena a nahrazena ostrovními nástupišti o délce 140 metrů s výškou nástupní hrany 550 mm nad temenem kolejnice, s přístřešky, novým informačním a orientačním systémem a bezbariérovým přístupem. Podobné parametry jako v Řikoníně mají po rekonstrukci také obě nástupiště v zastávce Níhov. Důležitými akcemi byly i rekonstrukce železničního mostu přímo ve stanici Řikonín a dvou železničních viaduktů na trati mezi Řikonínem a Vlkovem.

Významnými stavebními objekty byla rozšíření klenbových viaduktů o metr na každou stranu s ohledem na prostorové nároky volného schůdného prostoru. To znamenalo odstranit původní betonové římsy a vybudovat nové, včetně nosné mostní desky. Římsové bloky museli stavaři odřezávat diamantovým lanem na prvky o hmotnosti 20 tun, které pak bylo nutné snášet jeřábem s nosností 100 tun z výšky zhruba 35 metrů.