Oprava železničního svršku na trati Velký Osek – Kolín

Název projektu

Oprava traťového úseku V.Osek (mimo) - Kolín

Investor

Správa železnic, státní organizace

Fakturační cena

95 805 029,67 - z toho Chládek & Tintěra, a.s. jako člen společnosti 61 315 218,99 Kč (bez DPH)

Doba výstavby

06/2019–09/2019

Na více než 6,5 kilometru dlouhém mezistaničním úseku dvoukolejné trati stavbaři odstranili vady snižující komfortní užívání trati.

Opravený úsek je součástí trati 502A Kutná Hora – Lysá nad Labem. Jedná se o mimořádně vytíženou trať. V opravovaném úseku bylo stěžejní odstranit zabahněné kolejové lože včetně obnovení odvodňovacího zařízení, vad na kolejnicích, upevňovadel a některých degradovaných pražců.   

Zakázku na opravu vyhrálo sdružení firem Chládek & Tintěra, a.s. a Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. Oprava byla rozdělena do dvou pětatřicetidenních výluk. V rámci sdružení zmíněných firem byla v maximální možné míře využita vlastní strojní mechanizace, jako je strojní čistička RM-79.1 plus vozy MFS-40 nebo automatická strojní podbíječka Unimat 08-275/3S, SSP 100 a DGS 62N.

Z materiálového hlediska byla na stavbě dominantní výměna kolejnic. Staré kolejnice tvaru R65 stavbaři nahradili novými kolejnicemi UIC60 (60E2) v souhrnné délce asi 12,770 km, které jsou svařeny do bezstykové koleje. Souvislá výměna pražců se dotkla úseku, který je v jediném oblouku na trati, a to mezi zastávkami Zálabí a Veltruby. Nevhodné původní dřevěné pražce jsou nahrazeny za betonové. To vše s přesnou úpravou geometrické polohy koleje do absolutní polohy podle Správy železniční geodézie.

Kromě prací na opravě železničního svršku stavbaři ve výlukách opravili také čtyři nástupiště v zastávkách Zálabí a Veltruby, dále čtyři železniční přejezdy na různých místech trati. V krátkém úseku bylo nutné ještě vyčistit a zpevnit svah.