Oprava železničního svršku na trati Velký Osek – Kolín

Název projektu

Oprava traťového úseku V. Osek (mimo) – Kolín

Cena bez DPH

95,8 mil. Kč

Doba výstavby

06/2019–09/2019

Investor

Správa železnic, státní organizace

Na více než 6,5 kilometru dlouhém mezistaničním úseku dvoukolejné trati stavbaři odstranili vady snižující komfortní užívání trati.

Opravený úsek je součástí trati 502A Kutná Hora – Lysá nad Labem. Jedná se o mimořádně vytíženou trať. V opravovaném úseku bylo stěžejní odstranit zabahněné kolejové lože včetně obnovení odvodňovacího zařízení, vad na kolejnicích, upevňovadel a některých degradovaných pražců.   

Zakázku na opravu vyhrálo sdružení firem Chládek & Tintěra, a.s. a Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. Oprava byla rozdělena do dvou pětatřicetidenních výluk. V rámci sdružení zmíněných firem byla v maximální možné míře využita vlastní strojní mechanizace, jako je strojní čistička RM-79.1 plus vozy MFS-40 nebo automatická strojní podbíječka Unimat 08-275/3S, SSP 100 a DGS 62N.

Z materiálového hlediska byla na stavbě dominantní výměna kolejnic. Staré kolejnice tvaru R65 stavbaři nahradili novými kolejnicemi UIC60 (60E2) v souhrnné délce asi 12,770 km, které jsou svařeny do bezstykové koleje. Souvislá výměna pražců se dotkla úseku, který je v jediném oblouku na trati, a to mezi zastávkami Zálabí a Veltruby. Nevhodné původní dřevěné pražce jsou nahrazeny za betonové. To vše s přesnou úpravou geometrické polohy koleje do absolutní polohy podle Správy železniční geodézie.

Kromě prací na opravě železničního svršku stavbaři ve výlukách opravili také čtyři nástupiště v zastávkách Zálabí a Veltruby, dále čtyři železniční přejezdy na různých místech trati. V krátkém úseku bylo nutné ještě vyčistit a zpevnit svah.