Závody a střediska

Závod mostních a inženýrských staveb

Závod mostních a inženýrských staveb řeší rekonstrukce a novostavby železničních mostů při výstavbě vysokorychlostních koridorů či rekonstrukce a opravy mostů na celostátních a regionálních železničních tratích a na silnicích. Stavíme, rekonstruujeme a opravujeme propustky, podchody, opěrné zdi, zárubně, obkladové zdi či historické hradby. Rovněž sanujeme železobetonové konstrukce, izolujeme rekonstruované mosty. Mezi významné dokončené stavby uplynulého roku patří stavba v Mladé Boleslavi s názvem Nábřežní cyklostezka A – Severní část, kde jsme kromě cyklostezky podél řeky Jizery postavili přibližně stometrové přemostění řeky, dvoupolovou lávku kopírující stávající železniční most.

Název projektu: Nábřežní cyklostezka Mladá Boleslav
Investor: Statutární město Mladá Boleslav
Cena bez DPH: 78,8 mil. Kč
Doba výstavby: 05/2022–05/2023
Název projektu: Oprava mostu na trati Janovice–Domažlice
Investor: Správa železnic, státní organizace
Cena bez DPH: 11,7 mil. Kč
Doba výstavby: 02/2022–06/2022
Název projektu: Oprava mostních objektů v úseku Ohníč–Bílina
Investor: Správa železnic, státní organizace
Cena bez DPH: 10,6 mil. Kč
Doba výstavby: 06/2021–06/2022
Název projektu: Oprava mostu v km 96,385 na trati Ejpovice–Radnice
Investor: Správa železnic, státní organizace
Cena bez DPH: 7,3 mil. Kč
Doba výstavby: 02/2020–06/2022
Název projektu:Rekonstrukce mostu v km 78,015; 82,960; 83,477; 83,640 trati Praha–Chomutov
Investor: Správa železnic, státní organizace
Cena bez DPH: 35,4 mil. Kč
Doba výstavby: 04/2021–10/2021
Název projektu:Rekonstrukce mostu v km 204,200 trati Most–Žatec
Investor:Správa železnic s.o.
Cena bez DPH:14,2 mil. Kč
Doba výstavby:01/2020—06/2020
Název projektu:Cyklostezka Cheb–Waldsassen
Investor:Město Cheb
Cena bez DPH:14 mil. Kč
Doba výstavby:09/2018—05/2019
Název projektu:Oprava lávky v km 64,555 v ŽST. Chomutov
Investor:SŽDC, s.o., oblastní ředitelství Ústí n. L.
Cena bez DPH: 6,7 mil. Kč
Doba výstavby: 10/2017–12/2018
Název projektu:Obnova lávky L-03 přes potok Modla u tenisových kurtů v Lovosicích
Investor:Město Lovosice
Cena bez DPH:2,9 mil. Kč
Doba výstavby:06/2016–12/2016
Název projektu:Rekonstrukce mostu v km 38,816 trati Lovosice – Česká Lípa
Investor:Správa železniční dopravní cesty, s.o.
Cena bez DPH: 287 mil. Kč
Doba výstavby: 02/2015–07/2016
Název projektu:Odstranění škod po povodni 2013 na trati Ústí n/L – Děčín-P. Žleb, most v km 458,756
Investor:Správa železniční dopravní cesty, s.o.
Fakturační cena:19 mil. Kč
Doba výstavby: 09/2014–10/2015
Název projektu:Výstavba sběrače „Rokytka“, Praha 9
Investor:Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Cena bez DPH:21,4 mil. Kč
Doba výstavby: 01/2014–03/2015
Název projektu:Lhotecká cyklostezka – II. etapa
Investor:Město Sadská
Cena bez DPH:22, mil. Kč
Doba výstavby:06/2013–06/2014
Název projektu:Zařízení a infrastruktura cestovního ruchu v oblasti Centrálního Krušnohoří, 1. etapa – Rekonstrukce rozhledny Klínovec
Investor:Město Boží Dar
Fakturační cena:10,4 mil. Kč
Doba výstavby:06/2012–11/2013
Název projektu:Oprava mostu v km 131,215 na trati Liberec – Česká Lípa
Investor:SŽDC s.o.
Cena bez DPH:44,6 mil. Kč
Doba výstavby:08/2009–11/2011