Oprava kolejí a výhybek  mezi Plzní a Žatcem

Název projektu

Oprava kolejí a výhybek v uzlu Plzeň a na trati Plzeň – Blatno

Cena bez DPH

31,1 mil. Kč

Doba výstavby

07/2021–11/2021

Investor

Správa železnic, státní organizace

Strojní výměnu pražců a kolejnic zvládli naši stavbaři během výluky, která trvala celý červenec 2021 a týkala se 2,6 km dlouhého mezistaničního úseku Mladotice–Žihle na jednokolejné trati Plzeň–Žatec. Hlavním důvodem opravy byly zastaralé betonové pražce a opotřebené kolejnice, a to zejména protože trať v těchto místech vede v obloucích.

Kromě výměny kolejnic, pražců a výhybek byl celý 3200 metrů dlouhý úsek strojně vyčištěn a byla zřízena bezstyková kolej. Stavbaři zároveň zrekonstruovali dva železniční přejezdy. Na opravu byly použity užité betonové pražce a nové koleje.