Rekonstrukce tramvajové trati Hlubočepy–Barrandov

Název projektu

Modernizace TT Hlubočepy–Barrandov

Fakturační cena

59 373 220 Kč (bez DPH)

Doba výstavby

03/2020–06/2020

Investor

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

Přibližně 3,5 km dlouhý úsek dvoukolejné tramvajové trati byl v nepřetržitém provozu bez větších výluk více než 16 let. Pražský dopravní podnik přistoupil k rekonstrukci tramvajového svršku zejména z důvodu výměny kolejnic za vhodnější pro daný úsek. Přibližně na dvou třetinách úseku byly nahrazeny původní žlábkové kolejnice NT1 za vhodnější 49E1 a 60E1, a to včetně kolejnicových podpor neboli pražců. Nové kolejnice jsou pro daný, poměrně rovný úsek trati vhodnější zejména z pohledu následné údržby. Výsledkem je bezstyková kolej s předepsanou geometrickou polohou.

Součástí rekonstrukce zmíněného úseku trati byly také přeložky a obnovy přechodů pro chodce a rekonstrukce dvou silničních přejezdů. Nad rámec rekonstrukce tramvajového svršku byla provedena oprava mostních závěrů na estakádě vedoucí z Hlubočep k Barrandovu.