Rekonstrukce trati Litoměřice – Ústí nad Labem-Střekov

Název projektu

Trať 072 Lysá n. L. – Ústí n. L., v úseku Litoměřice – Ústí n. L.-Střekov

Cena bez DPH

278 mil. Kč

Doba výstavby

07/2015–01/2017

Investor

Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Hlavním důvodem modernizace vybraných úseků na čtyřiadvacetikilometrové trati byly špatné parametry oblouků a zvýšení traťové rychlosti. Stavbaři ze závodu kolejových staveb odstranili propady rychlosti jednak úpravami GPK a stavu železničního svršku, tak zavedením rychlostního profilu V130 přepočtem stávajících parametrů. Kromě kolejářů se na stavbě významnou měrou podíleli také mostaři a středisko elektrostaveb.