Reference | Kolejové stavby

Úvod » Reference » Kolejové stavby » Rekonstrukce trati Litoměřice – Ústí nad Labem-Střekov

Rekonstrukce trati Litoměřice – Ústí nad Labem-Střekov

Název projektu

Trať 072 Lysá n. L. – Ústí n. L., v úseku Litoměřice – Ústí n. L.-Střekov

Investor

Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Fakturační cena

277 928 047 Kč bez DPH

Doba výstavby

07/2015 – 01/2017

Hlavním důvodem modernizace vybraných úseků na čtyřiadvacetikilometrové trati byly špatné parametry oblouků a zvýšení traťové rychlosti. Stavbaři ze závodu kolejových staveb odstranili propady rychlosti jednak úpravami GPK a stavu železničního svršku, tak zavedením rychlostního profilu V130 přepočtem stávajících parametrů. Kromě kolejářů se na stavbě významnou měrou podíleli také mostaři a středisko elektrostaveb.