Reference | Kolejové stavby

Úvod » Reference » Kolejové stavby

Peronizace žst. Chodov

Název projektu: Peronizace žst. Chodov
Investor: Správa železniční dopravní cesty, s.o.
Celkové schválené náklady projektu: 609 197 076 Kč bez DPH
Doba výstavby: 07/2016 – 08/2018

Modernizace kolejiště uvnitř Mladé Boleslavi

Název projektu: Oprava TK v TÚ Mladá Boleslav – Mladá Boleslav-město
Investor: Správa železniční dopravní cesty, s.o.
Fakturační cena: 25 559 041 Kč bez DPH
Doba výstavby: 06/2016 – 08/2016

Oprava sesunutého náspu u Mutějovic na Rakovnicku

Název projektu: Havarijní oprava železničního náspu v TÚ Svojetín–Mutějovice
Investor: Správa železniční dopravní cesty, s.o.
Fakturační cena: 53 679 323 Kč bez DPH
Doba výstavby: 08/2015 – 10/2015

Rekonstrukce trati Litoměřice – Ústí nad Labem-Střekov

Název projektu: Trať 072 Lysá n. L. – Ústí n. L., v úseku Litoměřice – Ústí n. L.-Střekov
Investor: Správa železniční dopravní cesty, s.o.
Fakturační cena: 277 928 047 Kč bez DPH
Doba výstavby: 07/2015 – 01/2017

Revitalizace trati Rokycany–Nezvěstice

Název projektu: Revitalizace trati Rokycany–Nezvěstice
Investor: Správa železniční dopravní cesty, s.o.
Fakturační cena: 806 812 873 Kč bez DPH
Doba výstavby: 09/2015 – 04/2017

Odstranění propadu traťové rychlosti ve vybraných úsecích tratě Liberec–Tanvald

Název projektu: Odstranění propadu traťové rychlosti ve vybraných úsecích tratě Liberec–Tanvald
Investor: Správa železniční dopravní cesty, s.o.
Fakturační cena: 336 566 550 Kč bez DPH
Doba výstavby: 04/2015 – 02/2016

Rekonstrukce staničních kolejí a výhybek v ŽST Strakonice

Název projektu: Rekonstrukce staničních kolejí a výhybek v ŽST Strakonice
Investor: Správa železniční dopravní cesty s.o., Stavební správa Západ
Fakturační cena: 483 620 810 Kč bez DPH
Doba výstavby: 04/2014 – 12/2015

Sanace dvanáctimetrového náspu v Karlových Varech-Rybářích

Název projektu: Oprava únosnosti žel. spodku Karlovy Vary – Chodov, 1. TK km 186,614–186,794
Investor: Správa železniční dopravní cesty s.o., Stavební správa Západ
Fakturační cena: 41 379 811 Kč bez DPH
Doba výstavby: 04/2013 – 08/2013

Optimalizace trati Stříbro – Planá u Mariánských Lázní

Název projektu: Optimalizace trati Stříbro – Planá u Mariánských Lázní
Investor: Skanska DS a.s.
Fakturační cena: 409 508 269 Kč
Doba výstavby: 01/2010 – 03/2011

Modernizace trati Votice – Benešov u Prahy

Název projektu: Modernizace trati Votice – Benešov u Prahy
Investor: Správa železniční dopravní cesty s.o.
Fakturační cena: 215 696 792 Kč bez DPH
Doba výstavby: 10/2009 – 05/2013