Reference | Kolejové stavby

Úvod » Reference » Kolejové stavby

Peronizace žst. Chodov

Název projektu: Peronizace žst. Chodov
Investor: Správa železniční dopravní cesty, s.o.
Celkové schválené náklady projektu: 609 197 076 Kč bez DPH
Doba výstavby: 07/2016 – 08/2018

Rekonstrukce trati Litoměřice – Ústí nad Labem-Střekov

Název projektu: Trať 072 Lysá n. L. – Ústí n. L., v úseku Litoměřice – Ústí n. L.-Střekov
Investor: Správa železniční dopravní cesty, s.o.
Fakturační cena: 277 928 047 Kč bez DPH
Doba výstavby: 07/2015 – 01/2017

Revitalizace trati Rokycany–Nezvěstice

Název projektu: Revitalizace trati Rokycany–Nezvěstice
Investor: Správa železniční dopravní cesty, s.o.
Fakturační cena: 805 100 516 Kč bez DPH
Doba výstavby: 09/2015 – 04/2017

Odstranění propadu traťové rychlosti ve vybraných úsecích tratě Liberec–Tanvald

Název projektu: Odstranění propadu traťové rychlosti ve vybraných úsecích tratě Liberec–Tanvald
Investor: Správa železniční dopravní cesty, s.o.
Fakturační cena: 336 566 550 Kč bez DPH
Doba výstavby: 09/2015 – 02/2016

Rekonstrukce staničních kolejí a výhybek v ŽST Strakonice

Název projektu: Rekonstrukce staničních kolejí a výhybek v ŽST Strakonice
Investor: Správa železniční dopravní cesty s.o., Stavební správa Západ
Fakturační cena: 483 620 810 Kž bez DPH
Doba výstavby: 04/2014 – 12/2015

Modernizace trati Votice – Benešov u Prahy

Název projektu: Modernizace trati Votice – Benešov u Prahy
Investor: Správa železniční dopravní cesty s.o.
Fakturační cena: 215 696 792 Kč bez DPH
Doba výstavby: 10/2009 – 05/2013

Oprava traťové koleje a výhybek v úseku Rudná u Prahy – Jeneček

Název projektu: Oprava traťové koleje č.1 a výh.č. 3, 4, 5 v úseku Rudná u Prahy – Jeneček (1. etapa)
Investor: SŽDC, s.o.
Fakturační cena: 1 773 305 Kč bez DPH
Doba výstavby: 08/2011 – 08/2011

Oprava výhybek v žst. Jeneč, GPK a přejezdu na trati Jeneč–Kladno

Název projektu: Oprava výhybek v žst. Jeneč; oprava GPK od km 20,3–22,3; oprava přejezdu v km 26,705; Jeneč–Kladno
Investor: SŽDC, s.o.
Fakturační cena: 1 773 305 Kč bez DPH
Doba výstavby: 08/2011 – 08/2011

Souvislá výměna kolejnic mezi Prahou-Radotínem a Dobřichovicemi

Název projektu: Souvislá výměna kolejnic Praha–Beroun – SO 01; Souvislá výměna kolejnic Praha-Radotín – Dobřichovice, kolej č. 2 v km 10,224–19,067
Investor: Viamont DSP a.s.
Fakturační cena: 14 902 017 Kč bez DPH
Doba výstavby: 07/2011 – 07/2011

Oprava koleje a přejezdu na trati Tábor–Bechyně

Název projektu: TSO koleje vč. SVP v km 20,950–22,000 a 0,000–0,300 vč. opravy přejezdu v km 20,180 na trati Tábor–Bechyně
Investor: Správa železniční dopravní cesty, s.o.
Fakturační cena: 3 915 920 Kč bez DPH
Doba výstavby: 07/2011 – 07/2011

Optimalizace trati Stříbro – Planá u Mariánských Lázní

Název projektu: Optimalizace trati Stříbro – Planá u Mariánských Lázní
Investor: Skanska DS a.s.
Fakturační cena: 409 508 269 Kč
Doba výstavby: 01/2010 – 03/2011