Reference | Inženýrské stavby

Úvod » Reference » Inženýrské stavby

Cyklostezka Lány – Tuchlovice – Srby – Doksy

Investor: obec Tuchlovice
Vedoucí stavby: Jan Jelínek, DiS.
Fakturační cena: 6 947 000 Kč bez DPH
Doba výstavby: 02/2012 – 05/2012

Peron Hořovice

Investor: Eurovia
Vedoucí stavby: Jan Jelínek DiS., David Valtr
Fakturační cena: 8 584 000 Kč bez DPH
Doba výstavby: 10/2010 – 05/2011

Revitalizace historické návsi a přilehlých ulic Na Stráži , Hřbitovní a Na Hradčanech v obci Tuchlovice

Investor: Obec Tuchlovice
Vedoucí stavby: Leoš Opravil, Petr Zápotocký
Fakturační cena: 17 291 303 Kč bez DPH
Doba výstavby: 06/2010 – 05/2011

Infrastruktura pro 23 RD ve Štětí

Investor: Město Štětí
Vedoucí stavby: Václav Syřiště, Jan Čmejla
Fakturační cena: 8 941 024 Kč bez DPH
Doba výstavby: 06/2010 – 08/2011

Sportovní areál Horní Počaply

Investor: Obec Horní Počaply
Vedoucí stavby: Václav Syřiště, Ivan Juřík
Fakturační cena: 58 794 544 Kč bez DPH
Doba výstavby: 12/2009 – 08/2011

Kanalizace Švermov

Investor: Eurovia
Vedoucí stavby: Fridrich Herceg, Pavel Pojezný, Ondřej Paul
Fakturační cena: 17 291 308 Kč bez DPH
Doba výstavby: 07/2010 – 05/2011

Propojení páteřních cyklostezek Labe – Ohře – přívoz Nučničky

Investor: Obec Travčice
Vedoucí stavby: Jan Jelínek, David Valtr
Fakturační cena: 5 970 271 Kč bez DPH
Doba výstavby: 06/2009 – 11/2009

Cyklostezka Varhany – 2. etapa

Investor: Dobrovolný svazek obcí Cyklostezka Varhany
Vedoucí stavby: Václav Syřiště, Jan Čmejla
Fakturační cena: 9 204 245 Kč bez DPH
Doba výstavby: 03/2009 – 10/2009

Bezbariérovost ve městě Roudnice nad Labem

Investor: Město Roudnice nad Labem
Vedoucí stavby: Fridrich Herceg, Pavel Pojezný
Fakturační cena: 8 950 907 Kč bez DPH
Doba výstavby: 09/2009 – 11/2009

Čistírna odpadních vod v obci Žižice

Investor: PRO- AQUA CZ, s.r.o.
Vedoucí stavby: Leoš Opravil , Petr Zápotocký
Fakturační cena: 9 343 107 Kč bez DPH
Doba výstavby: 05/2008 – 09/2008

Kamenolom Libochovany

Investor: Tarmac
Vedoucí stavby: Fridrich Herceg, Pavel Pojezný
Fakturační cena: 12 091 000 Kč bez DPH
Doba výstavby: 10/2008 – 12/2008

Dětské hřiště Srby a Tuchlovice

Investor: Obec Tuchlovice
Vedoucí stavby: Leoš Opravil, Petr Zápotocký
Fakturační cena: 4 262 694 Kč bez DPH
Doba výstavby: 05/2008 – 06/2008