Reference | Inženýrské stavby

Úvod » Reference » Inženýrské stavby

Název projektu: Parkování v ul. Nádražní, Rakovník
Investor: Město Rakovník
Fakturační cena: 5 811 104 Kč (bez DPH)
Doba výstavby: 04/2022—07/2022
Název projektu: Realizace polních cest k. ú. Labská Stráň
Investor: Česká republika, Státní pozemkový úřad
Fakturační cena: 12 079 044 Kč (bez DPH)
Doba výstavby: 06/2021—10/2021
Název projektu: Vrbičany – kanalizace, 2. etapa
Investor:Sdružení obcí Peruc a Vrbičany pro odvádění a čištění odpadních vod
Fakturační cena: 24 000 468 Kč (bez DPH)
Doba výstavby: 02/2020—09/2021
Název projektu:Cyklostezka do Stránky–Mšeno
Investor: Město Mšeno
Fakturační cena: 9 431 381 Kč (bez DPH)
Doba výstavby: 05/2020–09/2020
Název projektu: Tuchlovice – MK Na Stráži
Investor: Obec Tuchlovice
Fakturační cena: 28 515 446 Kč (bez DPH)
Doba výstavby: 02/2019—07/2020
Název projektu: Revitalizace návsi v Malšovicích
Investor: Obec Malšovice
Fakturační cena: 14 850 075 Kč (bez DPH)
Doba výstavby: 10/2018–09/2019
Název projektu: Automatické parkovací zařízení pro kola v Litoměřicích II
Investor: Investor Systematica s.r.o.
Fakturační cena: 2 373 599 Kč bez DPH
Doba výstavby: 02/2018 – 05/2018
Název projektu: Revitalizace autobusového nádraží Lovosice
Investor: Město Lovosice
Fakturační cena: 18 469 301 Kč bez DPH
Doba výstavby: 06/2017 – 12/2017
Název projektu: Cyklostezka Havlíčkova
Investor: Statutární město Mladá Boleslav
Fakturační cena: 12 627 312 Kč bez DPH
Doba výstavby: 06/2017 – 11/2017
Název projektu: Zvýšení bezpečnosti podél I/6J – etapa IV.
Investor: Město Hostivice
Fakturační cena: 3 172 293 Kč bez DPH
Doba výstavby: 08/2016 – 11/2016
Název projektu: Obnova místní komunikace z Čertovy Vody do Dolního Žlebu
Investor: Statutární město Děčín
Fakturační cena: 13 062 232 Kč bez DPH
Doba výstavby: 06/2016 – 11/2016
Název projektu: Splašková kanalizace v obci Hradečno - 2. stavba
Investor: Obec Hradečno
Fakturační cena: 19 228 084 Kč bez DPH
Doba výstavby: 11/2014 – 09/2015
Název projektu: Rekultivace skládky v obci Úštěk
Investor: Město Úštěk
Fakturační cena: 4 863 324 Kč bez DPH
Doba výstavby: 09/2013 – 09/2015
Název projektu: Z venkova do Prahy a z Prahy na venkov na kole i pěšky
Investor: Obec Vrané nad Vltavou
Fakturační cena: 10 617 740 Kč bez DPH
Doba výstavby: 06/2014 – 09/2014
Název projektu: Oprava komunikace v ulici 5. května v České Lípě (severní část)
Investor: Město Česká Lípa
Fakturační cena: 9 478 357 Kč bez DPH
Doba výstavby: 07/2013 – 10/2014
Název projektu: MVE a rybí přechod Semošice (řeka Radbuza ř. km 62,585)
Investor: Ekolinda s.r.o.
Fakturační cena: 4 769 419 Kč bez DPH
Doba výstavby: 04/2013 – 10/2013
Název projektu: Cyklostezka Lány – Tuchlovice – Srby – Doksy
Investor: obec Tuchlovice
Fakturační cena: 6 947 000 Kč bez DPH
Doba výstavby: 02/2012 – 05/2012
Název projektu: Revitalizace historické návsi a přilehlých ulic Na Stráži , Hřbitovní a Na Hradčanech v obci Tuchlovice
Investor: Obec Tuchlovice
Fakturační cena: 17 291 303 Kč bez DPH
Doba výstavby: 06/2010 – 05/2011
Název projektu: Infrastruktura pro 23 RD ve Štětí
Investor: Město Štětí
Fakturační cena: 8 941 024 Kč bez DPH
Doba výstavby: 06/2010 – 08/2011
Název projektu: Sportovní areál Horní Počaply
Investor: Obec Horní Počaply
Fakturační cena: 58 794 544 Kč bez DPH
Doba výstavby: 12/2009 – 08/2011