Reference | Kulturní památky

Úvod » Reference » Kulturní památky

Investor: Národní památkový ústav Praha
Doba výstavby: 06/2007 – 06/2008
Investor: SŽDC, s.o.
Fakturační cena: 44 639 529 Kč bez DPH
Doba výstavby: 08/2009 – 11/2010