Reference | Elektrostavby

Úvod » Reference » Elektrostavby

Název projektu: Kolejové úpravy v žst. Žďár nad Sázavou
Investor: Správa železnic, státní organizace
Cena bez DPH: 333 mil Kč
Doba výstavby: 02/2020–03/2021
Název projektu: Oprava trakčního vedení v žst. Všetaty
Investor: Správa železniční a dopravní cesty, s.o.
Cena bez DPH: 5,7 mil. Kč
Doba výstavby: 08/2017–01/2018
Název projektu: Oprava DOÚO žst. Číčenice
Investor: Správa železniční a dopravní cesty, s.o., Oblastní ředitelství Plzeň
Cena bez DPH: 4,1 mil. Kč
Doba výstavby: 03/2016–10/2016