Reference | Elektrostavby

Úvod » Reference » Elektrostavby

Oprava venkovního osvětlení v železniční stanici Chodov

Investor: Správa železniční dopravní cesty, Správa dopravní cesty Karlovy Vary
Vedoucí stavby: Tomáš Ryska
Fakturační cena: 6 000 000 Kč bez DPH
Doba výstavby: 01/2009 – 01/2009

SŽDC,s.o. SDC K.Vary – Oprava venkovního osvětlení žst. Chodov

Investor: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace; Správa dopravní cesty Karlovy Vary
Vedoucí stavby: Tomáš Ryska
Fakturační cena: 5 933 322 Kč bez DPH
Doba výstavby: 09/2009 – 05/2010

Modernizace traťového úseku Praha Libeň – Praha Běchovice

Investor: Skanska DS a.s. .
Vedoucí stavby: Ryska Tomáš, Sedláček Pavel
Fakturační cena: 16 317 590 Kč bez DPH
Doba výstavby: 02/2007 – 05/2008

Rekonstrukce silničního mostu v km 230,929 žel. tr. Obrnice – Žatec

Investor: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným
Vedoucí stavby: Jiří Gula
Fakturační cena: 3 731 539 Kč bez DPH
Doba výstavby: 05/2008 – 12/2008