Reference | Pozemní stavby

Úvod » Reference » Pozemní stavby

Název projektu: Stavební úpravy čp. 129 a 172, Postoloprty - pečovatelské byty
Investor:Město Postoloprty
Cena bez DPH: 40,1 mil. Kč
Doba výstavby: 08/2021–03/2023
Název projektu: Polyfunkční a spolkové centrum – Regionální technologické centrum robotiky v objektu Kláštera kapucínů v Žatci
Investor:Město Žatec
Cena bez DPH: 83 mil. Kč
Doba výstavby: 10/2021–11/2023
Název projektu:
Investor:Správa železnic, státní organizace
Cena bez DPH: 28,1 mil. Kč
Doba výstavby: 08/2021–06/2023
Název projektu: Rozšíření kapacity MŠ Tuchlovice
Investor: Město Tuchlovice
Cena bez DPH: 61,5 mil. Kč (bez DPH)
Doba výstavby: 07/2020–08/2022
Název projektu: ZŠ Dobřichovice – stavební úpravy a přístavba školy Raisova 794
Investor: Město Dobřichovice
Cena bez DPH: 28,7 mil. Kč
Doba výstavby: 06/2021–07/2022
Název projektu: Snížení energetické náročnosti ZŠ Šluknovská 2904 – realizace stavby
Investor: Město Česká Lípa
Cena bez DPH: 75 mil. Kč
Doba výstavby: 09/2019–06/2021
Název projektu: Rekonstrukce a stavební úpravy v obj. čp. 58 a čp. 57 KD Říp v Roudnici nad Labem
Investor: Město Roudnice nad Labem
Cena bez DPH: 57,1 mil. Kč
Doba výstavby: 09/2018–08/2020
Název projektu: Výstavba nového pavilonu ZŠ Tuchlovice
Investor: Obec Tuchlovice
Fakturační cena: 17,2 mil. Kč
Doba výstavby: 03/2019—02/2020
Název projektu: Zateplení a stavební úpravy domova pro seniory Na Blatech 3211, Česká Lípa
Investor: Město Česká Lípa
Fakturační cena: 63,1 mil. Kč
Doba výstavby: 06/2018—12/2019
Název projektu: MŠ Ploskovice
Investor: Obec Ploskovice
Fakturační cena: 22,1 mil. Kč
Doba výstavby: 03/2018–04/2019
Název projektu: Snížení energetické náročnosti Společenského domu v Hořovicích
Investor: Město Hořovice
Cena bez DPH: 9,8 mil. Kč
Doba výstavby: 11/2017–01/2019
Název projektu: Stavební úpravy a přístavba ZŠ v Černošicích
Investor: Město Černošice
Cena bez DPH: 30,4 mil. Kč
Doba výstavby: 12/2017—06/2019
Název projektu: Železniční stanice Litoměřice – horní nádraží – stavební úpravy
Investor: SŽDC, s.o.
Cena bez DPH: 11,7 mil. Kč
Doba výstavby: 07/2017–06/2018
Název projektu:Žst. Měšice – oprava výpravní budovy
Investor:SŽDC s.o., Správa osobních nádraží Praha
Fakturační cena:5 mil. Kč
Doba výstavby:07/2017–12/2017
Název projektu:Žst. Neratovice – oprava VB
Investor:SŽDC s.o., Správa osobních nádraží Praha
Cena bez DPH: 6,3 mil. Kč
Doba výstavby: 05/2017–09/2017
Název projektu:Sportovní hala v Hořovicích – generální dodavatel stavebních prací
Investor:Město Hořovice
Cena bez DPH:46,4 mil. Kč
Doba výstavby:06/2016–12/2016
Název projektu:Oprava výpravní budovy Ploskovice
Investor:Správa železniční dopravní cesty, s. o.
Cena bez DPH: 4,7 mil. Kč
Doba výstavby:10/2015–12/2015
Název projektu:Litoměřice – modernizace a dostavba autobusového nádraží I. etapa
Investor:Město Litoměřice
Cena bez DPH:45,7 mil. Kč
Doba výstavby: 02/2015–09/2015
Název projektu:Víceúčelová sportovní hala v Černošicích-Mokropsech; Půdní vestavba učeben školy v Černošicích
Investor:Město Černošice
Fakturační cena: 71,1 mil. Kč
Doba výstavby: 02/2015–05/2016
Název projektu:Rekonstrukce souboru budov č. p. 10, Úholičky
Investor:Obec Úholičky
Cena bez DPH:53 mil. Kč
Doba výstavby:10/2013–03/2015
Název projektu:Rekonstrukce výpravní budovy hlavního nádraží v Ústí nad Labem
Investor:České dráhy, a.s.
Cena bez DPH: 40,8 mil. Kč
Doba výstavby: 12/2011–11/2012
Název projektu:Dostavba a rekonstrukce Zimního stadionu v Litoměřicích
Investor:Město Litoměřice
Cena bez DPH: 234 mil. Kč
Doba výstavby: 01/2009–03/2010