Reference | Pozemní stavby

Úvod » Reference » Pozemní stavby

Název projektu: MŠ Ploskovice
Investor: Obec Ploskovice
Fakturační cena: 22 094 631 Kč bez DPH
Doba výstavby: 03/2018 – 04/2019
Název projektu: Snížení energetické náročnosti Společenského domu v Hořovicích
Investor: Město Hořovice
Fakturační cena: 9 783 672 Kč bez DPH
Doba výstavby: 11/2017 – 01/2019
Název projektu: Železniční stanice Litoměřice – horní nádraží – stavební úpravy
Investor: SŽDC, s.o.
Fakturační cena: 11 746 749 Kč bez DPH
Doba výstavby: 07/2017 – 06/2018
Název projektu: Žst. Měšice – oprava výpravní budovy
Investor: SŽDC s.o., Správa osobních nádraží Praha
Fakturační cena: 5 042 110 Kč bez DPH
Doba výstavby: 07/2017 – 12/2017
Název projektu: Žst. Neratovice – oprava VB
Investor: SŽDC s.o., Správa osobních nádraží Praha
Fakturační cena: 6 277 692 Kč bez DPH
Doba výstavby: 05/2017 – 09/2017
Název projektu: Sportovní hala v Hořovicích – generální dodavatel stavebních prací
Investor: Město Hořovice
Fakturační cena: 46 420 197 Kč bez DPH
Doba výstavby: 06/2016 – 12/2016
Název projektu: Zateplení a výměna otvorových výplní 6. ZŠ U Stadionu a MŠ Masarykova
Investor: Město Litoměřice
Fakturační cena: 34 667 870 Kč bez DPH
Doba výstavby: 05/2015 – 09/2015
Název projektu: Oprava výpravní budovy Ploskovice
Investor: Správa železniční dopravní cesty, s. o.
Fakturační cena: 4 749 999 Kč bez DPH
Doba výstavby: 10/2015 – 12/2015
Název projektu: Litoměřice – modernizace a dostavba autobusového nádraží I. etapa
Investor: Město Litoměřice
Fakturační cena: 45 667 834 Kč bez DPH
Doba výstavby: 02/2015 – 09/2015
Název projektu: Víceúčelová sportovní hala v Černošicích-Mokropsech; Půdní vestavba učeben školy v Černošicích
Investor: Město Černošice
Fakturační cena: 71 127 855 Kč bez DPH
Doba výstavby: 02/2015 – 05/2016
Název projektu: Zateplení 7. ZŠ Havlíčkova Litoměřice
Investor: Město Litoměřice
Fakturační cena: 34 401 562 Kč bez DPH
Doba výstavby: 03/2014 – 10/2014
Název projektu: Rekonstrukce souboru budov č. p. 10, Úholičky
Investor: Obec Úholičky
Fakturační cena: 52 952 997 Kč bez DPH
Doba výstavby: 10/2013 – 03/2015
Název projektu: Rekonstrukce výpravní budovy hlavního nádraží v Ústí nad Labem
Investor: České dráhy, a.s.
Fakturační cena: 40 875 207 Kč bez DPH
Doba výstavby: 12/2011 – 11/2012
Název projektu: NMB Pavilon B – Interna
Investor: Neocity Ron, s.r.o.
Fakturační cena:
Doba výstavby: 03/2011 – 09/2012
Název projektu: Bytový dům Markéta
Investor: BIALBI Bytové domy, s.r.o.
Fakturační cena: 15 000 000 Kč bez DPH
Doba výstavby: 06/2010 – 03/2011
Název projektu: Dostavba a rekonstrukce Zimního stadionu v Litoměřicích
Investor: Město Litoměřice
Fakturační cena: 234 261 763 Kč bez DPH
Doba výstavby: 01/2009 – 03/2010