Rekonstrukce ulice 5. května v české Lípě

Název projektu

Oprava komunikace v ulici 5. května v České Lípě (severní část)

Fakturační cena

9 478 357 Kč bez DPH

Doba výstavby

07/2013 – 10/2014

Investor

Město Česká Lípa

Vyměněné plynové potrubí i vodovod, nové chodníky se sníženými nástupy a bezbariérovými prvky, nový povrch vozovky. To vše bylo předmětem rekonstrukce severní části ulice 5. května v České Lípě.

Rekonstrukce severní části ulice se týkala výměry 11 300 m2. Stavba začala rekonstrukcí oboustranných chodníků, kde bylo nově položeno přes 3000 m2 zámkové dlažby. Následovalo odfrézování povrchu komunikace. Přibližně na polovině plochy stavbaři museli provést také vybourání a sanaci podkladních vrstev kvůli nestabilitě. Poté položili nové podkladní vrstvy z asfaltového koberce a nakonec byla položena finální obrusná vrstva. Součástí stavby bylo také usazení více než 1200 kusů silničních obrubníků, sedmdesáti poklopů šachet a provedení kompletního vodorovného dopravního značení.