Nové chodníky v Hostivici

Název projektu

Zvýšení bezpečnosti podél I/6J – etapa IV.

Fakturační cena

3 172 293 Kč bez DPH

Doba výstavby

08/2016 – 11/2016

Investor

Město Hostivice

Na konci loňského roku 2016 se středočeská Hostivice dočkala přes 2000 čtverečních metrů nových chodníků.
Výstavbu nových a rekonstrukci stávajících chodníků podél frekventované silnice II/606 realizovalo od konce loňského srpna středisko inženýrských staveb.

Jednalo se o další etapu, která zahrnovala přes kilometr chodníků mezi začátkem města směrem od Prahy a jeho centrem.

Kromě výměny finálního povrchu stavbaři chodníky v některých místech rozšířili, vybudovali nové obrubníky, autobusové zastávky a zálivy pro autobusy. Nejnáročnější byla rekonstrukce chodníků přímo v centru Hostivic, kde je málo prostoru a stavbaři nemohli v žádném případě blokovat hlavní silnici.