Reference | Inženýrské stavby

Úvod » Reference » Inženýrské stavby » Cyklostezka Jarov – Vrané nad Vltavou

Cyklostezka Jarov – Vrané nad Vltavou

Název projektu

Z venkova do Prahy a z Prahy na venkov na kole i pěšky

Investor

Obec Vrané nad Vltavou

Fakturační cena

10 617 740 Kč bez DPH

Doba výstavby

06/2014 – 09/2014

Nová cyklostezka v délce 1170 metrů podél Vltavy navázala na stávající
úsek cyklostezky Praha–Zbraslav a byla ukončena ve Vraném nad Vltavou.