Tři kilometry zrekonstruované komunikace podél Labe

Název projektu

Obnova místní komunikace z Čertovy Vody do Dolního Žlebu

Fakturační cena

13 062 232 Kč bez DPH

Doba výstavby

06/2016 – 11/2016

Investor

Statutární město Děčín

Mezi Čertovou Vodou a Dolním Žlebem na Děčínsku středisko inženýrských
staveb rozšířilo místní pobřežní komunikaci s cyklostezkou, pod kterou vede
i přeložka vodovodu DN250 v délce 660 metrů.

Původní místní komunikace byla nejen ve špatném technickém stavu, ale byla
i poměrně úzká. Stavbaři ji proto rozšířili z 2,7 metru na 3,25 metru. Na trase
navíc vzniklo deset výhyben pro osobní vozidla.