Malá vodní elektrárna a rybí přechod Semošice

Název projektu

MVE a rybí přechod Semošice (řeka Radbuza ř. km 62,585)

Fakturační cena

4 769 419 Kč bez DPH

Doba výstavby

04/2013 – 10/2013

Investor

Ekolinda s.r.o.

Zakládání železobetonových konstrukcí probíhalo bez předchozího geologického průzkumu, a proto se konkrétní řešení hledalo až po odtěžení zeminy na základovou spáru. Vzhledem k těsnému souběhu říčního koryta a celkově velkému zavodnění celé údolní nivy, kde stavba probíhala, nebylo založení zrovna jednoduché. Řešení se ale našlo a stavba mohla pokračovat dál.

Technologie tzv. Archimedovy turbíny byla jednou z prvních, která se na stavbě nové elektrárny v rámci České Republiky použila.

Součástí podmínek pro povolení výstavby elektrárny byla také výstavba nového rybího přechodu pro migraci vodních živočichů žijících v dané lokalitě. Rybí přechod je umělá stavba, která se zároveň má co nejvíce podobat přirozenému přírodnímu prostředí, ve kterém vodní živočichové žijí. Je to meandrující koryto obtékající nově vybudovanou elektrárnu. V něm jsou vybudovány kaskády z balvanů (tzv. přehrázky), přes které migrují ryby a vodní živočichové. Tato část stavby si vyžádala nemalou zručnost a fantazii všech, kdo se na provedení podíleli.

Stavba po dokončení velmi citlivě zapadla do charakteru zdejšího prostředí a do budoucna se jistě stane přínosem
pro trvale udržitelný rozvoj naší civilizace.