Cyklostezka Mladá Boleslav

Název projektu

Cyklostezka Havlíčkova

Fakturační cena

12 627 312 Kč bez DPH

Doba výstavby

06/2017 – 11/2017

Investor

Statutární město Mladá Boleslav

Dělená cyklostezka, která nahradila původní místní komunikaci, vede podél Havlíčkovy ulice, v souběhu s komunikací pro automobilový provoz. Nový úsek navazuje na další cyklostezky, které město nechalo vybudovat předešlých etapách.

Přibližně 1100 metrů dlouhá dělená cyklostezka má 2,5 m široký pruh z červené zámkové dlažby pro cyklisty a 1,7 m široký pruh pro pěší z šedé zámkové dlažby. Oba pásy budou odděleny pruhem černé reliéfní dlažby. V součtu stavbaři položili asi 6 tisíc čtverečních metrů zámkové dlažby, protože někde je cyklostezka širší a někde je i například součástí vjezdů apod.

Výstavba probíhala ve třech etapách, a to tak, aby byla vždy zahájena a dokončena třetina cyklostezky.  

Součástí projektu byla také realizace osvětlení, světelné signalizace v křižovatkách, dopravního značení, odvodnění drenáže a dešťových vpustí, dodávka mobiliáře, jako jsou lavičky nebo odpadkové koše a výsadba zeleně.