Cyklostezka Lány – Tuchlovice – Srby – Doksy

Název projektu

Cyklostezka Lány – Tuchlovice – Srby – Doksy

Fakturační cena

6 947 000 Kč bez DPH

Doba výstavby

02/2012 – 05/2012

Investor

obec Tuchlovice

Základní údaje o stavbě:

Celková délka stavby: 1,134 km
Výměra ploch stavby: 6950 m²
Typ navržených konstrukcí a jejich vybavení: Cyklostezka s živičným povrchem

Cyklostezka byla navržena s ohledem na životní prostředí, s maximálním využitím recyklovaného materiálu ve skladbě povrchu komunikace.

Cyklostezka je vedena směrem na sever po trase stávající štěrkové cesty jižně od obce Tuchlovice. Celková šířka komunikace je 3,5m. Ihned na začátku trasy je situováno rozdvojení stezky umožňující otočení vozidel.