Reference | Inženýrské stavby

Úvod » Reference » Inženýrské stavby » Sportovní areál Horní Počaply

Sportovní areál Horní Počaply

Investor

Obec Horní Počaply

Vedoucí stavby

Václav Syřiště, Ivan Juřík

Fakturační cena

58 794 544 Kč bez DPH

Doba výstavby

12/2009 – 08/2011