Sportovní areál Horní Počaply

Název projektu

Sportovní areál Horní Počaply

Fakturační cena

58 794 544 Kč bez DPH

Doba výstavby

12/2009 – 08/2011

Investor

Obec Horní Počaply

Sportovní areál se rozkládá přibližně na třech hektarech mezi Labem a procházející silnicí III. třídy u výjezdu z obce směrem na Mělník. Vyčleněný pozemek byl původně zemědělsky obhospodařovaný. V rámci výstavby areálu postavila společnost Chládek & Tintěra novou provozní budovu včetně haly na stolní tenis, dvě travnatá fotbalová hřiště (jedno podle mezinárodních standardů včetně odpovídajícího technického zázemí), dva oplocené tenisové kurty s umělým povrchem, oplocené hřiště na házenou a košíkovou s umělým povrchem, oplocené hřiště na volejbal či nohejbal s umělým povrchem a hřiště s mantinely a asfaltovým povrchem pro hokejbal. Součástí areálu je také krátká atletická dráha s umělým povrchem.