Revitalizace návsi v Malšovicích

Název projektu

Revitalizace návsi v Malšovicích

Fakturační cena

14 850 075 Kč (bez DPH)

Doba výstavby

10/2018–09/2019

Investor

Obec Malšovice

Nová náves vznikla v severovýchodní části obce na ploše větší než fotbalové hřiště. Tisícová obec projekt rozdělila na vyhlídkový park se scenérií labského údolí, centrální park, kde je například prostor pro umístění vánočního stromu, prostor u křižovatky nebo prostor u vodní nádrže, kde vznikla na místě polorozpadlé hasičské nádrže nová fontána s osvětlením. Součástí nové návsi je také plocha pro venkovní posilovací stroje a protahovací prvky.

Stěžejní částí stavebních prací byly opěrné zídky a terénní úpravy, odvodnění celé návsi a budování komunikací jak pro pěší, tak pro auta. Významnou položkou ve výčtu prací je také výstavba obvodových kamenných zídek, veřejné osvětlení, které je napříč celou novou návsí. Pro napojení bývalé požární nádrže na technickou infrastrukturu bylo nutné vybudovat nové přípojky vodovodu, kanalizace a elektroinstalace.