Rekultivace skládky v Úštěku

Název projektu

Rekultivace skládky v obci Úštěk

Fakturační cena

4 863 324 Kč bez DPH

Doba výstavby

09/2013 – 09/2015

Investor

Město Úštěk

Uzavřená skládka v prostoru Dubí hory nedaleko Úštěku dosáhla nadlimitního objemu 39 000 m3. Provozovatel skládky, město Úštěk, proto nechal provést technicky náročnou rekultivaci, kdy na jejím temeni vznikla plošina, kterou lze využít k vybudování malé komunitní kompostárny.