Revitalizace historické návsi v Tuchlovicích

Název projektu

Revitalizace historické návsi a přilehlých ulic Na Stráži , Hřbitovní a Na Hradčanech v obci Tuchlovice

Fakturační cena

17 291 303 Kč bez DPH

Doba výstavby

06/2010 – 05/2011

Investor

Obec Tuchlovice