Úpravy polních cest v Labské stráni

Název projektu

Realizace polních cest k. ú. Labská Stráň

Fakturační cena

12 079 044 Kč (bez DPH)

Doba výstavby

06/2021–10/2021

Investor

Česká republika, Státní pozemkový úřad

Projekt se týkal celkem čtyř polních cest v souhrnné délce čtyř kilometrů, které mají především zajistit lepší dostupnost do této malebné lokality u kaňonu Labe. Ze stavebního hlediska se jednalo o odstranění původních vrstev cest, které byly různého složení, realizaci nových spodních vrstev, trativodů či odvodnění, o přeložení veřejného osvětlení a položení finálních vrstev, které jsou nyní asfaltové nebo štěrkové. Finální povrch historické cesty, po které kdysi jezdila koňská spřežení, tvoří pískový mlat a odvodnění zajišťuje osm bukových svodnic a vsakovacích jam.

Na závěru realizace projektu naši stavbaři provedli výsadbu sedmdesáti nových stromů podél cest. K projektu bylo nutné přistupovat zvlášť citlivě, protože zájmové území je součástí Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce.