Mšeno a Stránku spojila cyklostezka

Název projektu

Cyklostezka do Stránky–Mšeno

Fakturační cena

9 431 381 Kč (bez DPH)

Doba výstavby

05/2020–09/2020

Investor

Město Mšeno

Stavbou přibližně 800 metrů dlouhého úseku cyklostezky, která vede namísto po rušné silnici malebným zalesněným údolím, vznikla bezpečnější cesta pro místní obyvatele i turisty.

Nová cyklostezka je široká téměř tři metry – asfaltový povrch je šíře 2,25 metru s oboustrannými krajnicemi šíře 0,25 metru. Součástí realizace bylo také odvodnění s několika horskými vpustěmi a vsakovacími šachtami. Na začátku stavby ve Mšeně projekt počítal také s vybudováním asi 140 metrů dlouhé opěrné zdi s oplocením. Na opačném konci je svah chráněn zatravňovacími tvárnicemi v přibližné délce 80 metrů.