Rekonstrukce mostů na trati Praha –Chomutov

Název projektu

Rekonstrukce mostu v km 78,015; 82,960; 83,477; 83,640 trati Praha–Chomutov

Cena bez DPH

35,4 mil. Kč

Doba výstavby

04/2021—10/2022

Investor

Správa železnic, státní organizace

Mosty ukryté v lesích mezi poli a chmelnicemi, které převádějí na velmi vysokých náspech železniční trať přes vodoteče a historickou cestu, vykazovaly již nevyhovující stav, který musela Správa železnic rychle řešit. Na základě průzkumů bylo rozhodnuto, že tři klenbové mostní objekty v km 78,015, v km 82,960 a v km 83,477 trati Praha–Chomutov budou opraveny metodou relining s použitím flexibilních ocelových konstrukcí montovaných z dílců vlnitého plechu.

Relining je technologie rekonstrukce stávajících mostních objektů zasunutím nové tenkostěnné flexibilní ocelové konstrukce do stávajícího mostního otvoru a následné vyplnění prostoru mezi stávajícím objektem a nově vloženou konstrukcí vhodným materiálem, zpravidla tekutou cementopopílkovou směsí, který zajistí vyplnění volného prostoru mezi stávající a nově vloženou ocelovou konstrukcí. Díky provedení rekonstrukce touto technologií nebylo nutné omezit provoz na železniční trati.