Replika původní rozhledny na Klínovci

Název projektu

Zařízení a infrastruktura cestovního ruchu v oblasti Centrálního Krušnohoří, 1. etapa – Rekonstrukce rozhledny Klínovec

Cena bez DPH

10,4 mil. Kč

Doba výstavby

02/2015–07/2016

Investor

Město Boží Dar

Replika původní osmiboké vyhlídkové věže přesně kopíruje originál. Některé části se dokonce vrátily zpět. Původní kamenné zdivo, ze kterého byla rozhledna postavená, již znovu použít nešlo. Nová rozhledna je proto opláštěná z nových žulových bloků. Zachováno ale zůstalo kamenné schodiště a římsy, které stavbaři po zrestaurování vrátili zpět. A stejně tak původní krov věže s měděnou střešní krytinou, která byla opravena o něco dříve, a byla proto technicky v pořádku. Konstrukci rozhledny tvoří železobetonový skelet, který je opláštěný žulovými bloky.

Součástí rekonstrukce rozhledny byl také rozvod kabelů pro elektro, montáž kamerového a elektronického zabezpečovacího systému. Mimo rámec vyhlídkové věže závod mostních staveb provedl rekonstrukci turistické stezky v délce přibližně 750 metrů. Původní stezka je především rozšířena a odvodněna.

Rozhledna na Klínovci se stala Stavou Karlovarského kraje