Rekonstrukce mostu na trati Most–Žatec

Název projektu

Rekonstrukce mostu v km 204,200 trati Most–Žatec

Cena bez DPH

14,2 mil. Kč

Doba výstavby

01/2020—06/2020

Investor

Správa železnic s.o.

Most převádí poblíž stanice Žatec jednokolejnou trať přes koryto potoka. Důvodem rekonstrukce, byl špatný technický stav kamenné klenby jednopolového mostu. Projekční řešení opravy spočívalo ve vsunutí a zabetonování ocelové flexibilní konstrukce vejčitého tvaru o průměru 2,7 až 3,4 metru, která je vytažena na celou délku šikmých křídel. Šířka mostu se tak zvětšila ze stávajících 30 metrů na 70 metrů. Na druhou stranu se výrazně zmenšil profil, který byl v původním stavu zbytečně velkorysý.

Projekt představoval značné nároky na materiál. Jenom betonu na obsyp konstrukce bylo spotřebováno asi 500 m3. Na zásyp kolem křídel padlo dalších asi 2500 tun štěrku. Další materiál připadl na rozsáhlé zádlažby na straně vtoku a výtoku.

Oprava mostu, který se nachází v km 204,200 trati Most–Žatec se provozu na trati nijak nedotkla.