Sanace mostního pilíře uprostřed Labe

Název projektu

Odstranění škod po povodni 2013 na trati Ústí n/L – Děčín-P. Žleb, most v km 458,756

Fakturační cena

18 988 880 Kč bez DPH

Doba výstavby

09/2014 – 10/2015

Investor

Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Více než 140 let starý železniční most přes Labe u děčínské městské části Prostřední Žleb zažil mnohé povodně a na základě výsledků potápěčského průzkumu a nutnosti trvalého zajištění bezpečnosti železničního provozu byla provedena sanace části pilíře pod hladinou vody.