Reference | Mostní stavby

Úvod » Reference » Mostní stavby » Sanace mostního pilíře uprostřed Labe

Sanace mostního pilíře uprostřed Labe

Název projektu

Oprava betonových konstrukcí pilíře železničního mostu v Prostředním Žlebu

Investor

Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Smluvní cena

18 988 880 Kč bez DPH

Doba výstavby

09/2014 – 10/2015

Více než 140 let starý železniční most přes Labe u děčínské městské části Prostřední Žleb zažil mnohé povodně a na základě výsledků potápěčského průzkumu a nutnosti trvalého zajištění bezpečnosti železničního provozu byla provedena sanace části pilíře pod hladinou vody.