Rekonstrukce železničního mostu u Dýšiny

Název projektu

Oprava mostu v km 96,385 na trati Ejpovice–Radnice

Fakturační cena

7 260 811 Kč (bez DPH)

Doba výstavby

02/2020—06/2020

Investor

Správa železnic s.o.

Rekonstrukci mostu na trati Ejpovice–Radnice vyvolal zejména velmi špatný stav ocelových nosníků mostovky a zhoršující se stav spodní kamenné stavby. Mostovka je ve výsledku vzhledem k redukci kolejí na trati užší. Z původních 8,5 metru je široká 5,8 metru. Délka přemostění zůstala šest metrů.

Nová mostovka je opět ze svařovaných ocelových nosníků vyplněných betonem. Nosníky jsou usazené na betonových prazích umístěných na stávajících opěrách mostu. Oba betonové prahy byly vyrobeny na místě a následně usazeny na opěry. Taktéž svařovaná ocelová konstrukce byla dopravena a usazena již v celku. Prefabrikované jsou rovněž nové přechodové zídky.